Close

Internasjonale Drammen

Prosjektet er et unikt samarbeid mellom næringslivet i drammensregionen, det offentlige og organisasjonene. Målet er å utnytte alle tilgjengelige ressurser best mulig.

 

Når vi tør mer, utnytter vi alle ressursene og skaper bedre bedrifter.

Styringsgruppa for Internasjonale Drammen:
Terje Stykket, Ivar Flaten, Tor Kirkeng, Hans-Petter Tonum, Elisabeth Holen, Kristian Thowsen og Nasim Rizvi

 

Kan det være aktuelt for din bedrift å være deltager i prosjektet Internasjonale Drammen? 
 

Kontakt: Prosjektetleder Trond Johansen 909 98 095 / trond.johansen@nfdr.no