Logo
Lier Næringsråd

Foreningens formål er å fremme medlemmenes og Lier-regionens næringsinteresser.

Lier Næringsråd

Lier Næringsråd ble stiftet 18. mars 1997. Foreningens formål er å fremme medlemmenes og Lier-regionens næringsinteresser.  Lier Næringsråd skal være en nøytral og upolitisk organisasjon og koordinerende organ for medlemmene. Vi skal være den naturlige samarbeids- og diskusjonspartner for offentlige og kommunale myndigheter i saker som angår næringslivet, og vi skal bidra til å påvirke næringspolitiske prosesser.

 

Protokoll fra Årsmøte 2017 finner du her.

 

 

 

Fokusområder:

  • RV 23
  • Realisere Næringsplanen for Lier
  • Næringsutvikling (Lierstranda, Fjordbyen og Gullaug) – hvordan utvikle alt næringsliv i kommunen. 
  • Kollektivtransport (Buskerudbyen)
  • Grønn næringsutvikling.
  • Kommunestruktur/kommunereform 

 

Fra Næringsforeningen
Cecilie Bjørgan Brunsell
Telefon: 924 33 857  /  Mail: cecilie.brunsell@nfdr.no

Styret i Lier Næringsråd for 2017

Pål Høiback
Leder
Firma: POB
Tlf.: 975 24 977
Svein Marfi
Nestleder
Firma: Lier ASVO AS
Tlf.: 90130729
Ulf Anders Watne
Styremedlem
Firma: Bilia
Tlf.: 95242130
Per Osmund Espedal
Styremedlem
Firma: Espedal Handelsgartneri
Tlf.: 905 41 855
Jolanta Øen
Styremedlem
Firma: Nova Bygg
Tlf.: 41 27 65 59
Torgeir Finnerud
Styremedlem
Firma: Eidos Eiendomsutvikling AS
Tlf.: 97027367
Øivind Kristiansen
Styremedlem
Firma: LEARN AS
Tlf.: 41650406
Britt Kåsin
Styremedlem
Firma: USBL
Tlf.: 901 35 970
Mona Skaar Thorsrud
Varamedlem
Firma: Villa Skaar
Tlf.: 90 20 75 24