Nettverk for grønn konkurransekraft

Ressursgruppen består av representanter fra sentrale aktører i regionen innen energi, bygg, transport, avfallshåndtering, landbruk, industri, IKT og offentlig sektor.

Nettverkets formål er:
a. Utvikle tiltak som styrker det enkelte selskap og den enkelte bransjes konkrete arbeid innen grønn konkurransekraft
b. Utvikle relevant miljøsamarbeid mellom virksomheter i alle bransjene
c. Dele kunnskap og erfaringer innen nettverket

Klimanettverkets deltagere er bedrifter som i sitt arbeid er opptatt av samhandling og sirkulær økonomi.

Nettverkets møter og aktiviteter
Oversikt over nettverkets kommende arrangementer og møter finner du under.

 

Trenger du ytterligere opplysninger – eller ønsker du å være med i nettverket?

 

Kontakt Næringsforeningen:

Jostein Rensel
Tlf: 483 26 400

 

 

Ressursgruppen i nettverket

Ragnhild Larsen-Nyhus Haaning
Bedrift: Trysilhus AS
Telefon: 91339223
Jan Vidar Thoresen
Bedrift: Glitre Energi
Pål Smits
Bedrift: Lindum AS
Telefon: 90780970
Terje Njaastad
Bedrift: Nettbuss AS
Telefon: 99279769
Ingebjørg Tofte
Bedrift: Lier kommune
Telefon: 97693189
Harald Corneliussen
Bedrift: Trelleborg Offshore Norway AS
Telefon: 90832400
Egil Chr. Hoen
Bedrift: Buskerud Bondelag