Close

Serviceprisen 2017

Årets Servicepris skal inspirere til en mer servicefokusert praksis.
Serviceprisen skal være et samfunnstiltak som anerkjenner utøvelse av god service mot så vel kunder som andre aktuelle brukere.
Næringsforeningen ønsker å trekke frem og hylle de som gjør en ekstra innsats; det være seg i forhold til fysiske løsninger, tilbud av tjenester, organisering eller den daglige praksis som utøves overfor ulike kunder og brukergrupper.

Serviceprisen er et initativ fra Stian Yttrehus i Stena Auto AS. Han ønsket økt fokus på service i Drammensregionen og mente at en servicepris ville være en fin mulighet til å engasjere både enkeltmennesker og virksomheter.


Næringsforeningen vil dele ut to årlige priser, en fagjurypris og en publikumspris.
Sammen med Høgskolen i Sørøst-Norge v/ førstelektor i markedsføring og varehandelsledelse, Jan Ivar Fredriksen, og Trond I. Østgaard, samt initativtaker Stian Yttrehus, har Næringsforeningen laget statutter og kriterier for Serviceprisen.

Serviceprisene vil i år bli delt ut under Næringslivets dag 21.september.

Publikum og fagjury kan nominere kandidater.
Det utnevnes inntil 10 finalister, hvor fagjuryen kan nominere inntil 30%.


Publikumsprisen deles ut på grunnlag av stemmegiving fra publikum.
Fagjuryprisen deles ut av fagjuryen.

 

LES ARTIKKELEN TIL DRAMMENS TIDENDE HER.

 

LES KRONIKK "Yter din bedrift god nok service" HER.