Close

Internasjonale Drammen

Internasjonale Drammen er et unikt samarbeidsprosjekt mellom næringslivet i drammensregionen og det offentlige. Målet med prosjektet er å bidra til at det innen 2020 skal ansettes minst tusen arbeidsledige med innvandrerbakgrunn i drammensregionen, og å utnytte alle tilgjengelige ressurser best mulig. 

Mentorordningen er ett av flere virkemidler for å få til dette, der personer med tilknytning til næringslivet stiller som frivillige mentorer.

 

Når vi tør mer, utnytter vi alle ressursene og skaper bedre bedrifter.

Styringsgruppa for Internasjonale Drammen:

Kathrine Christensen – NAV Drammen

Ivar Flaten – Sokneprest

Terje Stykket   - Stykket Holding AS

Tor Kirkeng – Kiwi

Elisabeth Holen – NAV Buskerud Fylke

Janne Buhaug – Buskerud Fylkeskommune

Nasim Rizvi - Grûnder

 

Kan det være aktuelt for din bedrift å være deltager i prosjektet Internasjonale Drammen? 

 

Kontakt: Prosjektetleder Liv Gaarder-Larsen 907 81 078 / liv.gaarder-larsen@nfdr.no