Logo
Lier Næringsråd

Foreningens formål er å fremme medlemmenes og Lier-regionens næringsinteresser.

Lier Næringsråd

Lier Næringsråd ble stiftet 18. mars 1997. Foreningens formål er å fremme medlemmenes og Lier-regionens næringsinteresser.  Lier Næringsråd skal være en nøytral og upolitisk organisasjon og koordinerende organ for medlemmene. Vi skal være den naturlige samarbeids- og diskusjonspartner for offentlige og kommunale myndigheter i saker som angår næringslivet, og vi skal bidra til å påvirke næringspolitiske prosesser.

 

Handlings- og aktivitetsplan for 2018:

  • RV 23
  • Realisere Næringsplanen for Lier
  • Næringsutvikling: Lierbyen, Lierstranda, Fjordbyen og Gullaug – hvordan utvikle alt næringsliv i kommunen. 
  • Tett samarbeid med Lierbyen Handelsforening
  • Kollektivtransport (Buskerudbyen)
  • Kommunestruktur/kommunereform
     

Se brev til Statens Vegvesen av 30. april 2018 HER

 

Fra Næringsforeningen
Cecilie Bjørgan Brunsell
Telefon: 924 33 857  /  Mail: cecilie.brunsell@nfdr.no

Styret i Lier Næringsråd for 2018

Pål Høiback
Leder
Svein Marfi
Nestleder
Firma: Lier ASVO AS
Tlf.: 90130729
Ulf Anders Watne
Styremedlem
Firma: Bilia
Tlf.: 95242130
Per Osmund Espedal
Styremedlem
Firma: Espedal Handelsgartneri
Tlf.: 905 41 855
Torgeir Finnerud
Styremedlem
Firma: Eidos Eiendomsutvikling AS
Tlf.: 97027367
Øivind Kristiansen
Styremedlem
Firma: LEARN AS
Tlf.: 41650406
Britt Kåsin
Styremedlem
Firma: USBL
Tlf.: 901 35 970
Mona Skaar Thorsrud
Varamedlem
Firma: Villa Skaar
Tlf.: 90 20 75 24