Drammen24
Drammen24

Vi utgir næringslivsmagasinet Drammen24 seks ganger i året.

Drammen24

Næringslivsforening i Drammensregionen gir ut næringslivsmagasinet Drammen24 fem ganger i året. Magasinets mål er å bidra til utvikling av næringslivet i Drammensregionen.

Den regionale utgaven fokuserer på utvikling av samarbeid og fellesskap imellom bransjer og bedrifter i regionen, mens den nasjonale utgaven handler om å profilere både Drammen og Drammensregionen utad og være et utstillingsvindu for næringslivet i området.

UTGIVER: Næringsforeningen i Drammensregionen PROSJEKTLEDERE:  Per-Jan Brekke (redaksjonelt) og Wang Media AS (markedsføring/annonser) REPORTASJETIPS: Godt Sagt · Tlf. 32 80 62 50 · post@godtsagt.no ANNONSER:  Tom Wang · tlf 90 63 18 56 · tom@wangmedia.no  ANSVARLIG REDAKTØR: Per-Jan Brekke · 926 64 526 · per-jan@godtsagt.no

Utgivelsesplan Drammen24

Næringsforeningen har vært utgiver av Drammen24 siden 2013. Vi utgir fem utgaver pr. år, tre regionale og to nasjonale. Regional utgave har et opplag på 8.000 og distribueres til våre medlemsbedrifter (over 950 bedrifter) samt til samtlige virksomheter i Drammensregionen.

Den nasjonal utgaven har et opplag på 60.000 og distribueres som innstikk i Dagens Næringsliv på Østlandet i tillegg til våre over 950 medlemsbedrifter.

Magasinet er også å finne i bedriftsresepsjoner, hoteller og andre sentrale plasser i regionen.

 

Utgivelsesplan med tema 2018: 

Uke:       Hovedtema:

8    (R)    Læring i næringsliv
15  (N)    Eiendomsutvikling
22  (R)    Fjordkonferansen
39  (R)    Næringslivets dag og Eiendomsdagen
46  (N)    Helse og næringsvekst

 

Reportasjetips sendes til; per-jan@godtsagt.no

 

Utgivelsesplan med priser 2018 (pdf.)

Annonsepriser Drammen24

2018:

 

I regionsutgavene tilbyr vi modulene

  • 1/1s. 210x297 mm +4 mm Satsflate: 196x284 mm Kr 20.000,-
  • 1/2s. br. 196x135 mm stående: 96x284 mm Kr 11.000,-
  • 1/4s. br. 96x140 mm Kr 6.000,-
  • Rubrikk-ann. br. 94x68 mm Kr 3.500,-

 

Det er også mulig å kjøpe innstikk eller 4 midtsider i disse utgavene. Be om tilbud.

 

I de nasjonale utgavene tilbyr vi modulene

  • 1/1s. utfallende: 210x297 + 4 mm Satsflate: 196x284 mm. Kr 39.500,-
  • 1/2s. br. 196x135 mm Stående 1/2s. 96x284 mm. .Kr 21.700,-
  • 1/4s. br. 96x140 mm Kr 8.000,-
  • Rubrikk-ann. br. 94x68 mm Kr 4.500,-

 

Prisene er basert på tilsendt ferdig annonsemateriell i elektronisk format. Mva er ikke inkludert.

 

Vi skreddersyr annonsepakker.


For annonser kontakt:

Tom Wang | tlf 90 63 18 56 | tom@wangmedia.no