Close
Tirsdag 17. september 2019 kl. 08:00 - 10:00
Drammens Børs, Bragernes Torg 13
Registreringsfrist:
00.00.0000
Jeg vil gjerne bestille standplass
Forsøk først å finne ditt firma i vår database. Skriv i feltet og søk.
Velg ditt selskap
as
Fant du ikke ditt firma – registrer deg her!
Standplasser
Close
Tirsdag 17. september 2019 kl. 08:00 - 10:00
Drammens Børs, Bragernes Torg 13
Registreringsfrist:
15.09.2019
Pris:
Gratis,-
Jeg vil gjerne delta
Fyll inn feltene og send
meld på
Jeg vil gjerne delta
Student? klikk her
Forsøk først å finne ditt firma i vår database. Skriv i feltet og søk.
Velg ditt selskap
Fant du ikke ditt firma – registrer deg her!
Servering Warning
Kryss av for de som skal delta:
Servering Warning
Close
Tirsdag 17. september 2019
Drammens Børs, Bragernes Torg 13
Registreringsfrist:
00.00.0000
Jeg vil gjerne bestille servering
Forsøk først å finne ditt firma i vår database. Skriv i feltet og søk.
Velg ditt selskap
Fant du ikke ditt firma – registrer deg her!
Kryss av for de som skal delta:
Servering Warning
Registreringsfristen for påmelding deltagelse er dessverre utløpt
Tirsdag 17. september 2019 kl. 08:00 - 10:00
Drammens Børs, Bragernes Torg 13
Registreringsfrist deltagelse: Fristen har utløpt
Pris deltagelse: Gratis,-

Bedre Byer – Hvordan opplever Drammens innbyggere sin by?

For å finne de beste løsningene for byene våre, må vi lytte til de som bor der og samarbeide på tvers.

FN’s bærekraftsmål nr. 11 adresserer hvordan vi skal skape bærekraftige byer og samfunn – men vi lykkes ikke med dette om ikke folk er med på veien.

 

I samarbeid med Rambøll og Drammen kommune inviterer vi til frokostmøte i Drammens Børs.
Gratis deltagelse, velkommen!

Kari Ovesen Haugland, divisjonsleder for Byutvikling i Rambøll Norge
Stedet vi bor er viktig for alle, enten det er stort eller lite. I rapporten Bedre byer har vi spurt nærmere 4000 nordmenn om hva de mener er en bra by og hvordan byen de selv bor i kan bli enda bedre. Rapporten gir spennende innsikt som vi kan bruke til å diskutere hvordan vi kan løse utfordringene og skape bedre byer - sammen.

Kari Ovesen Haugland er divisjonsleder for Byutvikling i Rambøll Norge, bosatt i Drammen. Hun er utdannet byplanlegger med mastergrad i ledelse.  Kari leder Rambølls norske divisjon for byutvikling med rundt 80 engasjerte byplanleggere med spesialiseringer innen for eksempel urbanisme, landskapsarkitektur, arealplanlegging og trafikk. Rambøll er et globalt selskap med 15500 ansatte i verden, hvorav 1500 i Norge
 
Lene Basma, leder av planavdelingen i Drammen kommune
Drammen kommune v/ Byplan har sommeren 2019 gjennomført en spørreundersøkelse om bo- og boligpreferanser for å kartlegge behov og synspunkter knyttet til valg av bolig blant voksne innbyggerne i Drammen. Resultatene skal fungere både som et generell kunnskapsgrunnlag for den strategiske boligplanleggingen i kommunen, og konkret blir den første gjennomførte analysen brukt som et innspill til kommunens planarbeid på Gulskogen nord. Drammen kommune v/Lene Basma skal presentere de første resultatene som fokuserer på barnefamiliers preferanser med hensyn til flyttemotiver, bolig- og områdekvaliteter.

Lene Basma er leder av planavdelingen i Drammen kommune, og skal lede virksomhet arealplan i Nye Drammen. Hun har en PhD i Urbanisme fra AHO og er sensor ved NMBU.