Ressursgruppene

Næringsforeningen i Drammensregionen jobber aktivt for å skape gode rammebetingelser for næringslivet. Ressursgruppene bidrar til å bygge opp et faglig nettverk, styrke og profilere de ulike bransjer og områder.

Mandat

Ressursgruppene er styrets og administrasjonens forlengede arm innenfor de respektive bransjer/fagmiljøer/geografiske områder, og representerer en svært viktig del av Næringsforeningen.

 

Ressursgruppene har fokus på tre hovedområder:

  1. Bedre vilkårene for de næringsdrivende innenfor bransjen, fagmiljøet eller geografisk område.
  2. Sørge for et aktivt næringsutviklingsarbeid innenfor sitt felt.
  3. Skape nettverk og attraktive møteplasser, samt bidra til kompetansebygging for næringslivet.

 

Ressursgruppenes oppgaver vil eksempelvis være:

  • Arbeide for bransjen/regionens næringsutvikling
  • Bringe inn aktuelle saker til administrasjon, styret og næringslivsmagasinet Vikenvest.no
  • Lage aktuelle møteplasser for næringslivet
  • Ta initiativ til aktuelle utredninger/høringer/kartlegginger

 

Ressursgruppene skal gi styret og administrasjonen i Næringsforeningen råd om hvordan bransjen/fagmiljøet kan gi kraft til vekst, og dermed sikre en god næringsutvikling og arbeidsplasser i regionen.

 

Retningslinjer for ressursgruppene (pdf)