Ressursgruppe Teknologi

 

Dette er ressursgruppen for næringer som virkelig er i vekst i Drammensregionen. I tillegg til virksomhetene som er hjemmehørende her i distriktet, har flere nasjonale aktører de senere årene fått øynene opp for mulighetene og kompetansen som finnes her.

 

Ressursgruppen er til for alle sentrale aktører i regionen: IT-utviklere, designere, kodere, rådgivere, selgere og andre interessenter.

 

Aktuelle saker på agendaen er:

 

  • Arrangement/møteplass: Frokostmøter, faglige samlinger, bidragsyter på ulike bransjetreff, studieturer mv.
  • Samarbeid med andre ressursgrupper for en positiv næringsutvikling i regionen.
  • Synliggjøring av viktige temaer i media og andre informasjonskanaler.
  • Være en påvirker for relevante næringspolitiske temaer, sånn som utvikling, rekruttering og utdanning. Gi innspill til relevante offentlige planprosesser.
  • Gi innspill til Næringsforeningen for utvikling og nybrottsarbeid
  • Bidra til kompetansebygging innenfor bransjen. 

 

Trenger du ytterligere opplysninger om ressursgruppen?
Kontakt Næringsforeningen v/Cecilie Brunsell
Tlf: 924 33 857 – cecilie.brunsell@nfdr.no

Medlemmer

Line Eskerud Elvsveen
Leder
Bedrift: Bouvet
Telefon: 414 21 370
Bård Tollefsen
Bedrift: Sopra Steria
Håvard Ellefsen
Bedrift: Winorg AS
Telefon: 90930909
Frode Nordby
Bedrift: Kongsberg Maritime
Cato Rindal
Bedrift: Statens vegvesen IT
Christoffer Bråthen
Bedrift: Conexus AS