Ressursgruppe Logistikk

Vår region blir et stadig viktigere logistisk knutepunkt.

For å møte morgendagen innser vi at vi må jobbe smartere.

Ressursgruppen består av representanter fra sentrale logistikkaktører i regionen.

Gruppen møtes ca. 6 ganger pr. år for diskusjon om planlegging av aktiviteter for nettverket.

 

Fokusområder

  • Nettverksbygging
  • Erfaringsutveksling
  • Kompetanseheving

 

Aktiviteter

  • Egne medlemsmøter og bedriftsbesøk, samt deltakelse i andre nettverks møter
  • Diskusjonsfora
  • Samarbeid med andre nettverks ressursgrupper for bearbeidelse av felles temaer for næringsutvikling
  • Media: kontakt med og innspill om aktuelle saker

 

Nettverkets møter og aktiviteter
Oversikt over nettverkets kommende arrangementer og møter finner du under.

 

Trenger du ytterligere opplysninger – eller ønsker du å være med i nettverket?
Kontakt Næringsforeningen v/Herborg Børve Rasmussen
Tlf: 911 88 071 – herborg.rasmussen@nfdr.no

Medlemmer

Knut Andreas Kran
Leder
Bedrift: ASKO
Ivar Vannebo
Bedrift: Drammen havn
Arne Larsen
Bedrift: Toyota Logistics Services Norway AS
Kjetil Lislelid
Bedrift: Mester Grønn