Om oss

Næringsforeningen i Drammensregionen ble stiftet 1. mars 1847. Foreningen har over 950 medlemsbedrifter og er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon. Vårt nedslagsfelt er Drammen, Lier og Øvre Eiker.

Næringsforeningens hovedrolle er å ivareta næringslivets interesser og tilby arenaer for utvikling og vekst. For å fylle denne rollen best mulig, og for å legge til rette for en sunn og god samfunns- og næringsutvikling, har foreningen lagt begrepet bærekraft til grunn for strategien 2020 - 2025.

 

Strategi 2020 - 2025 | Næringsforeningen i Drammensregionen (pdf.)

 

Visjon: Drammensregionen skal være næringslivets kraftsenter på Østlandet.

Hovedsatsningsområder 2020-2025:

  • Strategisk kompetansestyring
  • Bærekraftig næringsliv
  • Nettverkssenteret som skaper verdi i regionen
  • Markedsundersøkelser og analyse

 

 

Verdier:

  • Engasjert
  • Nær
  • Solid
  • Uredd