Ressursgruppe Handel og Service

Varehandelen er en av de dominerende næringene i vår region. Gode lokale rammebetingelser er blant faktorene som stadig blir viktigere i en næring i endring, der sterk internasjonal konkurranse og ny forbrukeradferd har gjort sitt inntog. 

 

Ressursgruppe Handel og Service skal jobbe for å gi regionens handels- og servicenæring gode rammebetingelser og vekstvilkår, med et bærekraftig perspektiv. Ressursgruppen består av representanter fra sentrale aktører knyttet til regionens næring. Se oversikt over ressursgruppens medlemmer nederst på siden.

 

Ressursgruppens hovedoppgaver:

 • Jobbe for å styrke handels- og servicenæringens rammevilkår
 • Være en stemme i dialogen med det offentlige vedr utbyggingsprosjekter som påvirker varehandelen
 • Gi innspill til aktuelle saker i media
 • Sikre relevans i utviklingen av varehandelsutdanning
 • Heve status for handels- og servicenæringen
 • Samarbeide med ressursgruppe Logistikk, Bygg, Kompetanse og utvikling og andre relevante ressursgrupper
 • Gi innspill til relevante aktiviteter

 

Aktiviteter:

 • Frokostmøter med faglig innhold
 • Kurs
 • Studieturer
 • Nettverking

 

Kontaktperson for ressursgruppen:
Herborg Børve Rasmussen, Næringsforeningen
Tlf: 911 88 071 – herborg.rasmussen@nfdr.no

Medlemmer

Tomas Oberg, leder
Bedrift: Los & Co Drammen
Linda Glenne
Bedrift: Torget Vest
Jorunn Hagen Bø
Bedrift: Ulla Garn og Broderi
Johanna Skjelsbek
Bedrift: Quality Hotel River Station (Brunosten)
Tor Erik Fredheim
Bedrift: Mjøndalen Handel- og Serviceforening