Øvre Eiker

Ressursgruppen for Øvre Eiker jobber aktivt for å bedre vilkår for næringslivet i Øvre Eiker kommune og har et regionalt blikk. Ressursgruppen gir næringspolitiske innspill til høringer og deltar i kontaktutvalget med Øvre Eiker kommune.

 

Kontaktperson Næringsforeningen:

Cecilie Bjørgan Brunsell

cecilie.brunsell@nfdr.no - 924 33 857

 

Medlemmer

Sigmund Løkensgard
Bedrift: Hokksund Gårdeierforening
Telefon: 920 61 929
Morten Braarud
Bedrift: Øvre Eiker Energi
Telefon: 482 06 115
Liv Gaarder-Larsen
Bedrift: Driv Energi
Telefon: 90781078
Kristin Loe
Bedrift: Loe Holding
Telefon: 90 26 67 61
Preben Holter Ellingsen
Bedrift: RVS AS
Telefon: 90 96 32 24
Per Olav Krekling
Bedrift: Øvre Eiker Bondelag
Telefon: 90553526