Om oss

Næringsforeningen i Drammensregionen ble stiftet 1. mars 1847. Foreningen har over 1.000 medlemsbedrifter og er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon. Vi representerer kommunene Drammen, Lier og Øvre Eiker.
Næringsforeningens hovedrolle er å ivareta næringslivets interesser og tilby arenaer for utvikling og vekst. Vår visjon er at vi skal være næringslivets kraftsenter på østlandet.

For å fylle denne rollen best mulig i strategiperioden har foreningen lagt begrepet BÆREKRAFT til grunn for sine strategier. Klima og miljø, økonomi og sosiale forhold er de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling, og det er sammenhengen mellom disse som avgjør om noe er bærekraftig.

Verdier: Engasjert - Nær - Solid - Uredd
Visjon: Drammensregionen skal være næringslivets kraftsenter på Østlandet.

Hovedsatsningsområder 2023-2027:

Bærekraftstrategi

Utdrag:
Organisasjonen skal være en attraktiv og trygg arbeidsplass, som jobber for en mest mulig bærekraftig og miljøvennlig drift og leveranse av våre tjenester. Som en viktig samfunnsaktør og meningsbærer i vår region, er det også sentralt for oss å fremme en bærekraftig utvikling på vegne av regionen og landet.

Les hele strategien her (pdf.) 

Det er klart du skal være medlem!

Vi er en av de største næringsforeningene i landet, har en tydelig stemme, og samler viktige aktører i hele regionen. 1.000 medlemsbedrifter med omkring 30.000 ansatte er med i nettverket. Er din bedrift med?
Foreningen er med å påvirke viktige samfunnsaktører for å sikre videre næringsutvikling med konkurransekraft, nyskapingsevne og bærekraft.

Med normalt rundt 100 arrangementer i året legges det til rette for faglig og sosialt påfyll. Her kan du utvikle ditt nettverk på attraktive arenaer.

Gjennom snart 175 år har Næringsforeningen bidratt til å utvikle Drammen til å bli en synlig og attraktiv region for næringsetablering og kompetanseutvikling.

Næringslivet og det offentliges gode samarbeid er viktig for Drammens positive omdømme og for næringslivet – nå, og for framtiden.Med egne ressursgrupper har Næringsforeningen en lokal tilstedeværelse i Øvre Eiker, Drammen og Lier. Våre bransje- og faggrupper bidrar til å bygge opp faglige nettverk og styrke og profilere de ulike bransjene.

Vikenvest.no er Næringsforeningens eget nettmagasin. Vi ønsker at våre medlemmer skal ha eierskap til magasinet, og tilbyr muligheten til å informere om små og store nyheter under «Medlemsnytt».

Næringsforeningen i Drammen er også en del av et verdensomspennende handelskammer-system. Her tilbys sertifisering av eksportdokumenter og utstedelse av ATA-carnet.
 

Kontakt oss for en medlemsprat: Tom Wang | 906 31 856 | tom.wang@nfdr.no

Se flere medlemsfordeler og innmeldingsinfo HER