Close

Næringslivets Stipendiefond

Fondets formål er å gi studenter fra Drammensregionen stipendier for studier ved norske eller utenlandske høyskoler/universiteter, håndverksutdannelse eller stipendier til annen relevant yrkespraksis i Norge eller utlandet.

Studenter som ønsker å jobbe, bo og leve i Drammensregionen oppfordres spesielt til å søke.

 

Søknaden sendes til post@nfdr.no og merkes Næringslivets Stipendiefond.

 

Søknadsfrist: 15. mai 

 

Vedtekter for Næringslivets Stipendiefond

 

 

Næringsforeningen er sekretariat, og tilrettelegger søknader for et oppnevnt styre. Fondet hadde pr. 31.12.2023 en kapital på 7 mill. kr. som forvaltes etter samme investeringsstrategi og i samråd med styret i Næringsforeningens Kapitalfond.

 

Næringsforeningen oppnevner to styremedlemmer til Næringslivets Stipendiefond. Det tredje medlemmet oppnevnes av Drammens Håndverk- og Industriforening.

 

Det ble i 2023 delt ut til sammen 100.000,- til 6 studenter, samt 30.000,- til 3 avgangsstudenter.