Lier

Ressursgruppen for Lier jobber aktivt for å bedre vilkår for næringslivet i Lier kommune og har samtidig et regionalt blikk. Ressursgruppen gir næringspolitiske innspill til høringer og deltar i kontaktutvalget med Lier kommune samt bidrar til andre møtepunkter. Gruppa skal så langt det er mulig speile næringslivet i kommunen.

 

Noen av de viktigste sakene i inneværende periode er:

Ny planstrategi i Lier kommune.

Oppfølging av strategisk næringsplan.

Stedsutviklingsprosjektene.

Nytt renseanlegg.

Boligutvikling.

Landbruksnæring.

Vei og kollektivløsninger.

Kompetanse.

 

Trenger du ytterligere opplysninger om ressursgruppen?
Kontakt Næringsforeningen v/Cecilie Brunsell
Tlf: 924 33 857 – cecilie.brunsell@nfdr.no

Foto: Hans-Petter Christensen

 


 

 

Medlemmer

Amund Drønen Ringdal
Leder
Bedrift: Dpend Eiendom
Torgeir Finnerud
Bedrift: Eidos Eiendomsutvikling AS
Ulf Anders Vatne
Bedrift: Bilia
Morten Hotvedt
Bedrift: Eneo Eiendom
Rune Halstensen
Bedrift: Gigantgruppen
Bjørn Kristian Hole
Bedrift: NCC Building
Johan Fredrik Høvås
Bedrift: Boligbyggelaget Usbl