Lier

Ressursgruppen for Lier jobber aktivt for å bedre vilkår for næringslivet i Lier kommune og har et regionalt blikk. Ressursgruppen gir næringspolitiske innspill til høringer og deltar i kontaktutvalget med Lier kommune.

Foto: Hans-Petter Christensen

 


Kontakt administrasjonen: Cecilie Brunsell | cecilie.brunsell@nfdr.no | 924 33 857

Medlemmer

Torgeir Finnerud
Bedrift: Eidos Eiendomsutvikling AS
Telefon: 970 27 367
Ulf Anders Vatne
Bedrift: Bilia
Telefon: 952 42 130
Britt Kåsin
Bedrift: USBL
Telefon: 901 35 970
Morten Hotvedt
Bedrift: Eneo Eiendom
Telefon: 458 66 666 
Rune Halstensen
Bedrift: Gigantgruppen
Bjørn Kristian Hole
Bedrift: NCC Building
Telefon: 920 88 901