Close

Kapitalfondet

Næringsforeningens Kapitalfond er etablert med midler tilkommet ved salg av Handelsstandens hus, fra Drammen Næringslivsforenings Byggefond og fra Drammens Handelskammer.

Kapitalfondet gjør det mulig for foreningen å holde et høyere aktivitetsnivå enn næringsforeninger flest. Styremedlemmene velges på generalforsamlingen til Næringsforeningen blant tidligere styreledere i foreningen.

 

Styret i Kapitalfondet:

  • Gerd Barth Thorsby, styrets leder
  • Morten André Yttreeide, styrets nestleder
  • Geir Ivar Pettersen
  • Dag Anders Bergflødt
  • Den til enhver tid valgte styreleder og nestleder i Næringsforeningen

 

Styret i Kapitalfondet velger selv sin leder og nestleder for 1 år.

 


VEDTEKTER FOR NÆRINGSFORENINGENS KAPITALFOND
Vedtatt i generalforsamlingen 24. juni 1987 med siste endringeri generalforsamlingen 24. mars 2022