Close
Tirsdag 19. november 2019 kl. 08:00 - 10:00
Deloitte Drammen, Erik Børresens allé 2
Registreringsfrist:
00.00.0000
Jeg vil gjerne bestille standplass
Forsøk først å finne ditt firma i vår database. Skriv i feltet og søk.
Velg ditt selskap
as
Fant du ikke ditt firma – registrer deg her!
Standplasser
Close
Tirsdag 19. november 2019 kl. 08:00 - 10:00
Deloitte Drammen, Erik Børresens allé 2
Registreringsfrist:
17.11.2019
Jeg vil gjerne delta
Fyll inn feltene og send
meld på
Jeg vil gjerne delta
Student? klikk her
Forsøk først å finne ditt firma i vår database. Skriv i feltet og søk.
Velg ditt selskap
Fant du ikke ditt firma – registrer deg her!
Servering Warning
Kryss av for de som skal delta:
Servering Warning
Close
Tirsdag 19. november 2019
Deloitte Drammen, Erik Børresens allé 2
Registreringsfrist:
00.00.0000
Jeg vil gjerne bestille servering
Forsøk først å finne ditt firma i vår database. Skriv i feltet og søk.
Velg ditt selskap
Fant du ikke ditt firma – registrer deg her!
Kryss av for de som skal delta:
Servering Warning
Bestilling av deltagelse er stengt. Alle plasser er nå opptatt.
Tirsdag 19. november 2019 kl. 08:00 - 10:00
Deloitte Drammen, Erik Børresens allé 2
Registreringsfrist deltagelse: Fristen har utløpt

Frokostmøte: Rettighetsorienterte og krevende arbeidstakere?

I samarbeide med Deloitte ønsker vi velkommen til frokostmøte med tema: Rettighetsorienterte og krevende arbeidstakere?

De fleste arbeidsplasser har noen arbeidstakere som er mer krevende og rettighetsorienterte enn andre. Vi vil ha fokus på hvordan du som leder / HR-ansvarlig på best mulig måte kan håndtere slike arbeidstakere.  Det kan være arbeidstakere som stadig er sykemeldt, som ofte er hjemme med sykt barn, kommer for sent, ikke presterer godt nok. Eller det kan være arbeidstakere som har samarbeidsproblemer og kanskje stadig havner i konflikt med andre på arbeidsplassen, krever ferie på lite egnede tidspunkt mv.

Thomas Talén, partner i Deloitte Advokatfirma AS
  • Kan arbeidsgiver bestride en egenmelding eller sykemelding? Hva om arbeidstaker åpenbart ikke er syk?
  • Hvordan kan arbeidstaker bli fratatt retten til å bruke egenmelding?
  • Hvordan håndtere arbeidstakeres bruk av sosiale medier - i og utenfor arbeidstiden?
  • Har arbeidstaker krav på å velge når ferien skal avvikles?
  • Hvordan skal arbeidsgiver på best mulig måte håndtere samarbeidsproblemer.

Vi vil redegjøre nærmere for bruk av faktaundersøkelser.