Close
Torsdag 09. september 2021 kl. 08:30 - 10:30
Fruene Haugestad, Haugestadbakken, Lier
Registreringsfrist:
00.00.0000
Jeg vil gjerne bestille standplass
Forsøk først å finne ditt firma i vår database. Skriv i feltet og søk.
Velg ditt selskap
as
Fant du ikke ditt firma – registrer deg her!
Standplasser
Close
Torsdag 09. september 2021 kl. 08:30 - 10:30
Fruene Haugestad, Haugestadbakken, Lier
Registreringsfrist:
08.09.2021
Pris:
Gratis,-
Jeg vil gjerne delta
Fyll inn feltene og send
meld på
Jeg vil gjerne delta
Student? klikk her
Forsøk først å finne ditt firma i vår database. Skriv i feltet og søk.
Velg ditt selskap
Fant du ikke ditt firma – registrer deg her!
Servering Warning
Kryss av for de som skal delta:
Servering Warning
Close
Torsdag 09. september 2021
Fruene Haugestad, Haugestadbakken, Lier
Registreringsfrist:
00.00.0000
Jeg vil gjerne bestille servering
Forsøk først å finne ditt firma i vår database. Skriv i feltet og søk.
Velg ditt selskap
Fant du ikke ditt firma – registrer deg her!
Kryss av for de som skal delta:
Servering Warning
Stormøte om næringsutvikling i Lier
Stormøte om næringsutvikling i Lier

Haugestad | 9. september

Registreringsfristen for påmelding deltagelse er dessverre utløpt
Torsdag 09. september 2021 kl. 08:30 - 10:30
Fruene Haugestad, Haugestadbakken, Lier
Registreringsfrist deltagelse: Fristen har utløpt
Pris deltagelse: Gratis,-

Stormøte om næringsutvikling i Lier

Næringsforeningen v/ressursgruppe Lier inviterer til informasjonsmøte for næringslivet i Lier.

Arrangementet er gratis, påmelding nødvendig. Enkel servering.

 

Program:

Lier – en framtidsretta kommune med grønne og sunne arbeidsplasser
Ordfører Gunn Cecilie Ringdal
Lier kommune vedtok i 2016 en strategisk næringsplan. Planen består av en langsiktig strategi (2017-2028) og en handlingsplan (2017-2020). En gjennomgang av planen har vist at handlingsplanen i stor grad nå er gjennomført. På denne bakgrunn har formannskapet i Lier kommune vedtatt å revidere handlingsplanen. Nye tiltak skal vise hvordan kommunen kan tilrettelegge for næringsutvikling i kommunen. I dette arbeidet trenger kommunen innspill fra næringslivet.
Lier er en næringsvennlig kommune
Thorgeir Bjerknes, Kommunalsjef for Steds- og samfunnsutvikling
Lier kommune skal være en utviklingsorientert næringslivspartner som legger til rette for nyetableringer og ekspansjon. Det pågår nå flere store planprosesser i kommunen som vil tilrettelegge for økt næringsutvikling, og sikre et framtidsretta og konkurransedyktig transportsystem. Kommunen skal i høst også peke ut hvilke nye grep som skal prioriteres de kommende fire år for å stimulere til fortsatt god vekst og utvikling.
Dette ønsker næringslivet i Lier
Rune Kjølstad, daglig leder Næringsforeningen i Drammensregionen
Presenterer resultater fra undersøkelse fra Sentio: Dette ønsker næringslivet i Lier
Status for arbeidet med E134 Dagslett-kryss E18
Marianne Harstad Haga, planleggingsleder i Statens vegvesen
Statens vegvesen utarbeider en kommunedelplan for en ny firefelts veg mellom Dagslett i Asker kommune og E18 i Lier kommune. Dagens veg er i dårlig stand og oppfyller ikke gjeldende krav til vegbredde, avkjørsler, kryssløsninger og fartsgrense. E134, tidligere rv. 23, er bindeleddet mellom E6 og E18 sør for Oslo.
Fjordbyen – status
Geir Hagehaugen, Prosjektutvikler Eidos Eiendomsutvikling
Ny fjordby innerst i Drammensfjorden kan bosette 16.000 nye liunger. Strandlinja blir igjen tilgjengelig. Stikkord for planarbeidet er nullutslipp, bærekraft, grønn, urban og fremtidsrettet.
Drammen Helsepark – slik skal vi lykkes
Gøril Bergh, daglig leder i Drammen Helsepark 
Helseparken får syv bygg i en rekke på 440 meter som sykehusets nærmeste nabo. Torget sentralt i helseparken skal bli et levende byrom og hovedpulsåren for besøkende til sykehuset som kommer med buss og tog til stasjonen på Brakerøya. 
Visjonen er å skape Europas mest komplette helse- og omsorgsklynge for utdanning, forskning, behandling og næringsutvikling. Alle som har pasienten i sentrum, er omfavnet i helseklynge-visjonen.
Vi tar smittevern på alvor, og arrangementet blir gjennomført ihht gjeldende smittevernregler.