Close
Onsdag 22. mai 2019 kl. 09:00 - 15:00
Drammens Teater
Registreringsfrist:
00.00.0000
Jeg vil gjerne bestille standplass
Forsøk først å finne ditt firma i vår database. Skriv i feltet og søk.
Velg ditt selskap
as
Fant du ikke ditt firma – registrer deg her!
Standplasser
Close
Onsdag 22. mai 2019 kl. 09:00 - 15:00
Drammens Teater
Registreringsfrist:
21.05.2019 23:00
Pris:
1390,-
Pris ikke medlem:
1890,-
Prisen inkluderer lunsj. Ved avbestilling senere enn 16. mai påløper omkostninger på kr 590. Prisene er eks.mva
Jeg vil gjerne delta
Fyll inn feltene og send
meld på
Jeg vil gjerne delta
Student? klikk her
Forsøk først å finne ditt firma i vår database. Skriv i feltet og søk.
Velg ditt selskap
Fant du ikke ditt firma – registrer deg her!
Servering Warning
Kryss av for de som skal delta:
Servering Warning
Close
Onsdag 22. mai 2019
Drammens Teater
Registreringsfrist:
00.00.0000
Jeg vil gjerne bestille servering
Forsøk først å finne ditt firma i vår database. Skriv i feltet og søk.
Velg ditt selskap
Fant du ikke ditt firma – registrer deg her!
Kryss av for de som skal delta:
Servering Warning
22. mai - Drammens Teater
22. mai - Drammens Teater
Registreringsfristen for påmelding deltagelse er dessverre utløpt
Onsdag 22. mai 2019 kl. 09:00 - 15:00
Drammens Teater
Registreringsfrist deltagelse: Fristen har utløpt
Pris deltagelse: medlem 1390,-  / ikke medlem: 1890,-
Prisen inkluderer lunsj. Ved avbestilling senere enn 16. mai påløper omkostninger på kr 590. Prisene er eks.mva

Bærekraft 2.019 - Hva betyr bærekraft for min lønnsomhet og bunnlinje?

Bærekraft 2.019 - Hva betyr bærekaft for min lønnsomhet og bunnlinje?

Fullstendig program er nå lagt ut!

"Last ned program" på denne siden.

 


 

"En kraftpakke å ta med seg hjem"
"Årets bærekraftkonferanse i Drammen samler en veldig spennende bukett av kompetanse og formidlingskraft. Dette gjør konferansen aktuell og inspirerende, og vil forhåpentlig gi deltakerne en kraftpakke å ta med seg hjem." Per Skøien, konferansier Bærekraft 2.019
Glitre Energi og KIWI forteller om sitt unike grønne samarbeid
Jan Paul Bjerkøy, konsernsjef KIWI og Tore Morten Wetterhus, konserndirektør Infrastruktur, kommunikasjon og samfunnskontakt Glitre Energi
 
I april inngikk Glitre Energi og KIWI et unikt grønt samarbeid som redder et kraftturbin på Hensfoss kraftverk i Buskerud. Ved å investere 11,5 millioner kroner på Hensfoss, bidrar KIWI til å produsere den billigste, mest miljø- og klimavennlige strømmen tilsvarende 100 KIWI butikker i Buskerud, Asker og Bærum. Uten avtalen ville den fornybare kraften ha blitt borte fra markedet.
Samarbeidet er en viktig del av KIWIs arbeid for å bli klimanøytrale, og for Glitre Energi sikrer det full rehabilitering av det nedslitte kraftverket. KIWI har skjønt det når de sammen med Glitre Energi satser på norsk vannkraft. Dette samarbeidet er bærekraft i praksis – sammen snakker KIWI og Glitre Energi om hvordan denne unike avtalen ble til.


Les saken publisert i E24 den 10. april:
https://e24.no/energi/vannkraft/glitre-faar-hjelp-til-aa-oppruste-vannkraft-kiwi-spytter-inn-millioner/24599538
Bærekraft i praksis
"Jeg ønsker at vi skal bygge bærekraft som et konkrurransefortrinn i næringslivet"  - Cilia Indahl 
Cilia Indahl er CEO i Nordic Impact. Hun er også Co-Founder av Sustainability Hub Norway og fagekspert på bærekraftige forretningsmodeller. Hun inspirerer selskaper til å integrere bærekraft i business slik at det understøtter selskapets lønnsomhet.

Cilia er utdannet siviløkonom med dobbel mastergrad i internasjonal business og bærekraftig utvikling fra NHH og HEC Paris. Hun er overbevist om at bærekraft og lønnsomhet går hånd i hånd, og analyserte over 400 bærekraftige forretningsmodeller som del av masteroppgaven sin for å bedre forstå hvordan selskaper kan lykkes med bærekraft. 
IKEA: Hvordan kan vi vokse, med de ressursene vi har tilgjengelig på den ene planeten vår?
Anders Lennartsson er bærekraftsjef i IKEA Norge.
Han har lang erfaring fra IKEA hvor bærekraft har vært den grønne tråden i hans arbeid. Før han kom til Norge for tre år siden var han bærekraftsjef i IKEAs globale matvirksomhet.

IKEA har et mål om å bli klimapositive og 100 % sirkulære innen 2030, og Anders er med å leder denne endringen mot et mer bærekraftig IKEA Norge sammen med alle sine 3000 kolleger.
 
Hvordan kan vi utvikle attraktivitet, næringsvekst, inkludering og bærekraft sammen?
Manuela Ramin-Osmundsen, direktør for arbeid og inkludering i Nye Drammen.
Drammen som ny kommune blir etablert 1. januar 2020. Politisk plattform for den nye kommune er vedtatt med en visjon om å være regionhovedstad vest for Oslo, ha konkurransekraft og være et naturlig valg for etablering av attraktive arbeidsplasser. Den nye kommunen skal prioritere folkehelse, tidlig innsats og forebyggende arbeid. I 2019 jobber vi for å rigge den nye kommunen. Vi har innbyggere i fokus. Vi organiserer oss for å styrke kommunens attraktivitet. Og vi vil samarbeide. Hvordan gjør vi det?

Manuela Ramin-Osmundsen (55) er ansatt som direktør for arbeid og inkludering. Hun har ni års erfaring som toppleder i ulike statlige virksomheter, og hun var den første norske statsråden med minoritetsbakgrunn da hun ble utnevnt som barne- og familieminister i 2007. 
Agropolis: Fremtidens bomiljø
Foredragsholdere: Helene Mork, Salgs- og markedssjef Vestaksen Eiendom. Ragnhild Pedersen Foss og Line Hellum Fomenko,DARK Arkitekter.
Hvordan skal vi bo i framtiden? Klimautfordringene og behovet for å kunne dyrke sin egen mat vil stå sentralt når vi skal utvikle framtidens bomiljøer. Vi tror også at pendelen svinger fra å bo alene i hvert sitt hus eller leilighet til en boform der fellesarealene blir viktigere og vi kan bo sammen på nye og sunnere måter. Når utbyggere og arkitekter jobber sammen for å skape framtidens bomiljøer er muligheten for å lykkes mye større. Helene fra Vestaksen Eiendom og Ragnhild og Line fra DARK arkitekter presenterer det nyskapende prosjektet Agropolis der bolig og dyrking går hånd i hånd og skaper et unikt bomiljø.
Hvordan kan næringslivet og det offentlige sammen kommunisere Drammensregionen som det mest attraktive stedet for folk som vil jobbe med bærekraft og samfunnsutfordringer?
"Samfunnet har problemer verdt å løse" - Torgeir Micaelsen 
Torgeir Micaelsen er tidligere stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet med 12 år på Stortinget. Micaelsen har lang erfaring med arbeid i skjæringspunktet mellom samfunn og teknologi. Han er utdannet fra Universitetet i Oslo med bachelor i samfunnsvitenskapelige fag og har Executive Master of Management fra Handelshøyskolen BI.

Høsten 2017 startet han Aktiver AS med Siri Holland,  – et lite, spesialisert konsulentfirma. Selskapet arbeider for å koble de reelle behovene som teknologi kan løse for samfunnet, med ideene, teknologien, menneskene og selskapene som kan løse dem. Selskapet ble sommeren 2018 solgt til TRY AS hvor Micaelsen i dag jobber som partner og seniorrådgiver.
Hva er effektene av fokuset på bærekraft i Atea ?
Tom Gjertsen, Regiondirektør i Atea
Hvordan jobber Atea med bærekraft? Gjertsen vil snakke om hvordan det i praksis påvirker inntjeningen, tjeneste og produkt tilbud, omdømme og evne til rekruttering.

 
​Fra flyktning til seriegründer med sosialt ansvar – We can fix it!
Aiman tar publikum med på en spennende reise hvor han også vil dele gode eksempler på bærekraftige løsninger på dagens problemer. 
Gründer Aiman Shaqura gikk fra å pusse sko og pante flasker på Toten til å omsette for over 100 millioner kroner og ansette over 100 personer i selskaper han startet selv. Nå turnerer han Norge rundt for å dele sin historie om det å komme til Norge som flyktning og hans tankesett som skulle til å komme dit han er i dag
Morgendagens mobilitet
Terje Sundfjord, adm. dir. i Brakar
Dagens kollektivtrafikk må  utvikles til å bli mobilitet som gir bærekraftig transport i hele reisekjeden. Digitalisering og delingsøkonomi skal gjøre det enklere å  få flere til å reise sammen.
Bærekraft er mer enn klima og miljø – et regionalt perspektiv
Hvordan kan det offentlige bidra til en bærekraftig utvikling og til å nå FNs 17 bærekraftsmål i Buskerud og i Viken.
Hanne Lisa Matt er internasjonal bedriftsøkonom med en master i utviklingsstudier, bor i Røyken og er opprinnelig fra Freiburg i Tyskland. Hanne Lisa leder hovedutvalget for miljø, innovasjon og næring i Buskerud fylkeskommune med ansvar for regional klima- og miljøpolitikk, næringspolitikk og bærekraftig samfunnsplanlegging. Hanne Lisa har bred internasjonal yrkeserfaring og er opptatt av å få til bærekraft og et grønt skifte i alle sektorer. 
Hvordan må forretningsmodeller og næringsutvikling i økende grad ta utgangspunkt i bærekraft?
Lars Wang er daglig leder av Insam as som er et konsulentselskap som arbeider med samfunnsinnovasjon og byutvikling. Selskapet er drammensbasert og har bred erfaringer med utvikle nye og innovative partnerskap mellom næringsliv, offentlig sektorer, sivilsamfunn og forskning/undervisning. 
Lars vil fokusere på hvordan de bærekraftutfordringer vi nå står overfor, spesielt knyttet til klima- og klimarisiko,  betyr at forretningsmodeller og næringsutvikling i økende grad må ta utgangspunkt i bærekraft (Bærekraft 2.0). De strategier som har vært vanlig siden 1980-tallet og som i hovedsak har vært basert på miljø- og klimatilpasning av etablerte varer og tjenester (miljøsertifisering, miljøprofilering mv) ikke vil være tilstrekkelige for å sikre konkurransekraft. Han vil samtidig peke på det tidsvindu næringslivet mellom Oslo og Kongsberg har får å bruke denne utviklingen til å ta en framtidsrettet posisjon på en måte som også styrker regionen attraktivitet som bosted og arena for opplevelser.
 
Derfor er investeringer i barna lønnsomt for din bedrift
Kim Noguera Gabrielli, assisterende generalsekretær UNICEF, forteller oss hvordan næringslivspartnere- og investorer kan bidra til konkret endring for barns rettigheter. Han gir oss også eksempler på hvordan UNICEF allerede jobber med store og viktige næringslivspartnere som Telenor og Oljefondet (NBIM). Både fordi det er bra for barna, men også fordi det er bra for selskapenes bunnlinje og reduksjon av risiko.  
Næringslivet kan bidra til varig endring, men det krever operasjonalisering av bærekraftsmålene i hver enkelt bedrift. Ved å gjøre verden til et bedre sted for barna, blir den mer bærekraftig på to vis. For barna er selve bærekraften: De er dagens mest sårbare og kan ikke utelates, samtidig som bærer kraften i seg til å endre fremtiden. Barna er bærekraftsagentene og næringslivet er avhengig av dem.  
UNICEF Norge har valgt seg ut næringsliv og investorer som særlig viktige målgrupper.
 
Sirkulærøkonomi i praksis – fra matavfall til klimavennlige tomater
Foredragsholderen er Ketil Stoknes, Prosjektleder FoU i Lindum AS. Han er utdannet Cand. Scient. Biologi og har arbeidet i Lindum i 10 år.
Alle snakker om det, men får gjør noe med det. Lindum har i mange år drevet forskning og utvikling parallelt med behandling av avfall og etablert konkrete løsninger for å vise teori i praksis. Et eksempel på dette er Den Magiske Fabrikken der matavfall og husdyrgjødsel omdannes til biogjødsel og biogass. Det er etablert et større pilotveksthus der biogjødsel og CO2 fra matavfall sammen med meitemark brukes i et semilukket veksthus til ressurs- og klimavennlig produksjon av tomater. Tomatene selges i 5 dagligvareforretninger. Kretsløpssirkelen er dermed lukket. Lindum er medeier i selskapet Grønt Skifte AS, hvis misjon er å øke produktivitet og lønnsomhet i landbruket, gjennom revolusjonerende høyteknologi for klima og miljø