Close
Tirsdag 26. september kl. 08:00 - 10:00
Rekord bar, Tollbugata 4, 3040 Drammen
Registreringsfrist:
00.00.0000
Jeg vil gjerne bestille standplass
Forsøk først å finne ditt firma i vår database. Skriv i feltet og søk.
Velg ditt selskap
as
Fant du ikke ditt firma – registrer deg her!
Standplasser
Close
Tirsdag 26. september kl. 08:00 - 10:00
Rekord bar, Tollbugata 4, 3040 Drammen
Registreringsfrist:
22.09.2017 23:00
Jeg vil gjerne delta
Fyll inn feltene og send
meld på
Jeg vil gjerne delta
Student? klikk her
Forsøk først å finne ditt firma i vår database. Skriv i feltet og søk.
Velg ditt selskap
Fant du ikke ditt firma – registrer deg her!
Servering Warning
Kryss av for de som skal delta:
Servering Warning
Close
Tirsdag 26. september
Rekord bar, Tollbugata 4, 3040 Drammen
Registreringsfrist:
00.00.0000
Jeg vil gjerne bestille servering
Forsøk først å finne ditt firma i vår database. Skriv i feltet og søk.
Velg ditt selskap
Fant du ikke ditt firma – registrer deg her!
Kryss av for de som skal delta:
Servering Warning
Registreringsfristen for påmelding deltagelse er dessverre utløpt
Tirsdag 26. september kl. 08:00 - 10:00
Rekord bar, Tollbugata 4, 3040 Drammen
Registreringsfrist deltagelse: Fristen har utløpt

Buskerudbypakke 2 skal omarbeides - bli med!

Daglig leder for Buskerudby-sekretariatet, Tor Atle Odberg orienterer om prosessen, innhold, premisser og bomløsninger. Det inviteres til meningsutveksling rundt problemstillinger som er særlig sentrale for næringslivet.

Velkommen til frokostmøte om nytt innhold i Buskerudbypakke 2.

Du kan også sende inn ditt forslag/innspill
Send ditt forslag / innspill til post@buskerudbyen.no med eventuell kopi til Næringsforeningen i Drammensregionen post@nfdr.no
Om Buskerudbyen
I Lier, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Kongsberg blir vi ca. 50.000 flere innbyggere de neste 25 årene. Det gir vekst og utvikling. Men fortsetter vi å kjøre like mye bil som i dag, blir det rundt 50 prosent flere biler på veiene i 2040. Det betyr lange køer og dårligere luft – hvis vi ikke gjør mer. Politikerne så denne utfordringen tidlig. De skjønte at samarbeid må til over kommunegrensene fordi trafikkmønsteret henger så tett sammen. Sammen med Buskerud fylkeskommune og fire statsetater, ble Buskerudbysamarbeidet dannet i 2010. I felleskap kan utfordringene løses.
 
Alle skal komme raskt frem
I Buskerudbyen bygges det gang- og sykkelveier, fortau og miljøgater. Busstilbudet er rustet opp. Det lages pendlerparkeringer for sykkel og bil, og tak over hodet til deg som venter på bussen. Det jobbes for å få to tog i timen til Mjøndalen og Hokksund, og etter hvert til Kongsberg. Målet er å unngå mer kork, kø og klimautslipp. Alle skal komme trygt og raskt frem. Når flere går, sykler eller tar buss, blir det også bedre plass på veiene til dem som må kjøre bil. I tillegg får alle friskere luft.
 
Jobber med mange flere tiltak
For å legge til rette for et bedre kollektivtilbud og bedre forhold for gående og syklende, må vi tenke helhetlig. Det gjøres gjennom en felles areal- og transportplan.
 
Men mer må til. Ytterligere store forbedringer i transportnettet er under planlegging gjennom det som blir kalt Buskerudbypakke 2. I løpet av 2017 og første halvdel av 2018 skal innholdet i transportpakken avgjøres. Innbyggerne og næringslivet inviteres til å komme med innspill og forslag.