Close
Onsdag 09. mai 2018 kl. 08:00 - 09:30
Record Bar, Tollbugata 4, Drammen
Registreringsfrist:
00.00.0000
Jeg vil gjerne bestille standplass
Forsøk først å finne ditt firma i vår database. Skriv i feltet og søk.
Velg ditt selskap
as
Fant du ikke ditt firma – registrer deg her!
Standplasser
Close
Onsdag 09. mai 2018 kl. 08:00 - 09:30
Record Bar, Tollbugata 4, Drammen
Registreringsfrist:
07.05.2018 23:00
Jeg vil gjerne delta
Fyll inn feltene og send
meld på
Jeg vil gjerne delta
Student? klikk her
Forsøk først å finne ditt firma i vår database. Skriv i feltet og søk.
Velg ditt selskap
Fant du ikke ditt firma – registrer deg her!
Servering Warning
Kryss av for de som skal delta:
Servering Warning
Close
Onsdag 09. mai 2018
Record Bar, Tollbugata 4, Drammen
Registreringsfrist:
00.00.0000
Jeg vil gjerne bestille servering
Forsøk først å finne ditt firma i vår database. Skriv i feltet og søk.
Velg ditt selskap
Fant du ikke ditt firma – registrer deg her!
Kryss av for de som skal delta:
Servering Warning
Næringsforeningen har nylig opprettet et nettverk med fokus på kompetanse, utvikling og de store utfordringene arbeidslivet nå står foran
Næringsforeningen har nylig opprettet et nettverk med fokus på kompetanse, utvikling og de store utfordringene arbeidslivet nå står foran
Registreringsfristen for påmelding deltagelse er dessverre utløpt
Onsdag 09. mai 2018 kl. 08:00 - 09:30
Record Bar, Tollbugata 4, Drammen
Registreringsfrist deltagelse: Fristen har utløpt

Fremtidens kompetansebehov

Næringsforeningens Nettverk for kompetanse og utvikling ønsker velkommen til frokostmøte om fremtidens kompetansebehov.

Næringsforeningen har nylig opprettet et nettverk med fokus på kompetanse, utvikling og de store utfordringene arbeidslivet nå står foran.

 

Arbeidslivet er i stadig endring, noe som påvirker kompetansebehovene for den enkelte, for arbeidsgivere og for samfunnet ellers. Fremover må vi regne med store endringer i kompetansebehovene. Noe vil følge som konsekvens av demografisk endring, digitalisering, innovasjon og andre utviklingstrekk som allerede har skjedd, men der vi så langt bare har fått en begrenset del av de samlede virkningene. Andre endringer vil komme som følge av fremtidige teknologiske, organisatoriske eller andre typer nyvinninger, som det er enda vanskeligere å vite omfanget av.

Del 1 | "Fremtidens kompetansebehov" v/Helene Ytterborg
Helene Ytterborg er utdannet samfunnsøkonom og jobber i sekretæriatet til Kompetansebehovsutvalget og var en del av gruppen som utarbeidet 1. rapport om «Fremtidens kompetansebehov» lansert 31. januar 2018. Helene har lang erfaring med statistikk og analyse på NAVs ytelser. Særlig på sykefravær, personer med nedsatt arbeidsevne og pensjon.
Kompetansebehovsutvalget er et offentlig utvalg som har fått i oppdrag å frembringe en best mulig faglig vurdering av Norges fremtidige kompetansebehov. Utvalget har jobbet siden sommeren 2017 og leverte i begynnelsen av 2018 sin første rapport, Fremtidige kompetansebehov I – Kunnskapsgrunnlaget. Noen av hovedkonklusjonene i rapporten er:
 
  • Det er betydelige rekrutteringsproblemer for noen yrker.
  • Arbeidslivet er en sentral læringsarena
  • Kompetansebehov er vanskelig å forutse på lang sikt
  • Digitalisering og automatisering endrer kompetansebehovene
Del 2 | Ta utgangspunkt i egen bedrift - v/Cecilie Aronsen Opdan
Cecilie Aronsen Opdan er leder av nettverkets ressursgruppe og er organisasjonutviklingssjef hos Vestre Viken. Cecilie er dreven på å lede workshops og utviklingsarbeid.
 
  • Hvordan er din bedrift rustet til å møte endringene i kompetansebehov?
  • Hvordan kan man forberede seg?
  • Hva kan man gjøre for å forsøke å se inn i glasskulen?

Vi ønsker at nyervervet kunnskap innarbeides med fokus på egen bedrift og inviterer til et diskusjonsfora og erfaringsdeling.
Nettverk for kompetanse og utvikling
Nettverket ble omtalt i Drammen24 nr. 1/2018:

"– Det blir et tverrfaglig nettverk som rettes mot ledere og alle andre som har ansvar for organisasjons- og kompetanseutvikling, opplyser prosjektleder i Næringsforeningen i Drammensregionen, Beate Ryttersveen Sand som påpeker at dette er en helt ny type form for nettverk.
 
Leder av nettverkets ressursgruppe er organisasjonssjef hos Vestre Viken; Cecilie Aronsen Opdan. Hun er ikke i tvil om at de t er behov for et eget nettverk for kompetanse og utvikling her i regionen. I ressursgruppen sitter også Marit Vindenes Løyning fra Viken Fiber, Espen Eriksen fra Kiwi, Monika Knudsen Gullslett fra HSN og Eirik Størdal som er trainee i Trelleborg Offshore Norway."


Les mer om nettverket her: https://nfdr.no/nettverkene-kompetanse-og-utvikling/nettverk-for-kompetanse-og-utvikling

Trenger du ytterligere opplysninger – eller ønsker du å være med i nettverket?
Kontakt Næringsforeningen v/Beate Ryttersveen Sand
Telefon: 951 44 475  - Mail: beate.ryttersveen.sand@nfdr.no