Close
Torsdag 13. juni kl. 08:30 - 12:00
Scandic Ambassadeur Hotell, Strømsø torg 7, Drammen
Registreringsfrist:
00.00.0000
Jeg vil gjerne bestille standplass
Forsøk først å finne ditt firma i vår database. Skriv i feltet og søk.
Velg ditt selskap
as
Fant du ikke ditt firma – registrer deg her!
Standplasser
Close
Torsdag 13. juni kl. 08:30 - 12:00
Scandic Ambassadeur Hotell, Strømsø torg 7, Drammen
Registreringsfrist:
00.00.0000
Jeg vil gjerne delta
Fyll inn feltene og send
meld på
Jeg vil gjerne delta
Student? klikk her
Forsøk først å finne ditt firma i vår database. Skriv i feltet og søk.
Velg ditt selskap
Fant du ikke ditt firma – registrer deg her!
Servering Warning
Kryss av for de som skal delta:
Servering Warning
Close
Torsdag 13. juni
Scandic Ambassadeur Hotell, Strømsø torg 7, Drammen
Registreringsfrist:
00.00.0000
Jeg vil gjerne bestille servering
Forsøk først å finne ditt firma i vår database. Skriv i feltet og søk.
Velg ditt selskap
Fant du ikke ditt firma – registrer deg her!
Kryss av for de som skal delta:
Servering Warning
max seat = and num seat = 0
Torsdag 13. juni kl. 08:30 - 12:00
Scandic Ambassadeur Hotell, Strømsø torg 7, Drammen

Ny leverandørkonferanse – Nytt sykehus i Drammen

Prosjektorganisasjonen til Helse Sør-Øst RHF, i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling inviterer nå til en ny Leverandørkonferanse om nytt sykehus i Drammen.

Last ned invitasjonen for mer informasjon og program.

Helse Sør-Øst RHF godkjente forprosjektrapporten i mars 2019 som grunnlag for videre arbeid. Prisjustert kostnadsramme for nytt sykehus i Drammen er 9 966 millioner kroner, inklusiv stråleenhet og ikke-byggnær IKT.

Rive- og oppryddingsarbeidene på sykehustomten er nå i gang og skal etter planen være ferdig i midten av oktober 2019, forutsatt at reguleringsplanen blir godkjent i september, både i Drammen og Lier.


Prosjektorganisasjonen til Helse Sør-Øst RHF ønsker nå å informere nærmere om videre anskaffelsesprosess og gå i dialog med markedet i tilknytning til de fem fagområdene - bygg, VVS, elektro, IKT og utstyr.


Målet med dialogen er å forberede markedet så godt som mulig på videre prosess i bygging av nytt sykehus i Drammen, samt få innspill fra markedet på mulige løsninger på utvalgte områder/kartlagte behov, samt å kunne få innspill på hensiktsmessig gjennomføringsmodeller.