Close
Torsdag 31. august kl. 13:00 - 15:00
Scandic Ambassadeur Drammen, Strømsø Torg 7
Registreringsfrist:
00.00.0000
0
Jeg vil gjerne bestille standplass
Forsøk først å finne ditt firma i vår database. Skriv i feltet og søk.
Velg ditt selskap
as
Fant du ikke ditt firma – registrer deg her!
Standplasser
Close
Torsdag 31. august kl. 13:00 - 15:00
Scandic Ambassadeur Drammen, Strømsø Torg 7
Registreringsfrist:
31.08.2017 14:00
Jeg vil gjerne delta
Forsøk først å finne ditt firma i vår database. Skriv i feltet og søk.
Velg ditt selskap
Fant du ikke ditt firma – registrer deg her!
Servering Warning
Kryss av for de som skal delta:
Servering Warning
Close
Torsdag 31. august
Scandic Ambassadeur Drammen, Strømsø Torg 7
Registreringsfrist:
00.00.0000
Jeg vil gjerne bestille servering
Forsøk først å finne ditt firma i vår database. Skriv i feltet og søk.
Velg ditt selskap
Fant du ikke ditt firma – registrer deg her!
Kryss av for de som skal delta:
Servering Warning
Registreringsfristen for påmelding deltagelse er dessverre utløpt
Torsdag 31. august kl. 13:00 - 15:00
Scandic Ambassadeur Drammen, Strømsø Torg 7
Registreringsfrist deltagelse: Fristen har utløpt

Parallellsesjon 2 - Smarte Samfunn & Havner

Parallell sesjon 2: Smarte Samfunn & Havner – autonome systemer til havs

På denne sesjonen inviterer vi til presentasjon og diskusjon av spennende internasjonale muligheter og behovet for samarbeid, for å synliggjøre norsk næringslivs fortrinn innenfor autonom teknologi og kompetanse i et globalt perspektiv.


Parallellsesjonene er for deltagere på konferansen SATS INTERNASJONALT 31. august.
http://nfdr.no/aktiviteter/konferansen-sats-internasjonalt
 


Temaene vi ønsker å berøre er blant annet integrerte systemer, systemleverandører og underleverandører innenfor avanserte maritime operasjoner, havneoperasjoner/havneovervåkning og autonome fartøyer.

 

Ett av teamene som vil bli diskutert er maritim EL-transport og autonome skip. I tillegg til åpen dialog om mulige løsninger, vil vi også presentere og i fellesskap diskutere relevante internasjonale muligheter innenfor disse områdene. Vi ønsker samtidig å identifisere interesse for deltagelse på kommende internasjonale markedsprogrammer fra Innovasjon Norge innenfor utvalgte områder.


PROGRAM:

 

1300 – 1305       Velkommen

 

1305 – 1325       Verdens første autonome elektrisk drevne fartøy i kommersiell operasjon

Yara-Birkeland bidrar til å flytte last fra vei til sjø, og det åpner seg også internasjonale muligheter. Kongsberg Maritime er en sentral aktør i dette arbeidet.

Tom Eystø, Vice President, Bridge Systems, Products & Services Kongsberg Maritime

 

1325 – 1345       Smart Shipping i Singapore – muligheter for norsk teknologi

Per Christer Lund, PhD, Science & Technology Counsellor, Innovation Norway/Research Council of Norway/Royal Norwegian Embassy in Singapore

 

1345 – 1405       Havneoperasjoner/havneovervåkning i nær digital fremtid

Hva vil digitaliseringen føre til når det gjelder havneoperasjoner? Hvilke krav stiller autonome fartøyer til overvåking og drift av havner?

Bjørnar Aas, VP Logistics Solutions VISSIM (og Associate Professor ved Molde University College), Vissim AS

 

1405 – 1420       Pause

 

1420 – 1500       Paneldebatt – Hvor fort kommer autonome løsninger til havs? Er autonome løsninger drevet at behov fra markedet, eller det teknologidrevet?

 

1500                      Slutt

 


 

Ole Henæs, leder havromsindustrier, Innovasjon Norge
Ønsker velkommen og leder debatten
Ole Jørgen Henæs er utdannet ved Sjøkrigsskolen. Etter 10 år i Sjøforsvaret har han jobbet i bedrifter som Kongsberg Maritime, Rapp Marine og Norske Maritime Eksportører. Han startet i Innovasjon Norge i 2013, og har frem til nå ledet Innovasjon Norges kontor i Vietnam.
Tom Eystø
Verdens første autonome elektrisk drevne fartøy i kommersiell operasjon
Yara-Birkeland bidrar til å flytte last fra vei til sjø, og det åpner seg også internasjonale muligheter. Kongsberg Maritime er en sentral aktør i dette arbeidet.
 
Per Christer Lund
Smart Shipping i Singapore – muligheter for norsk teknologi
Per Christer Lund er for tiden spesialutsending for vitenskap og teknologi ved Innovasjon Norges kontor i Singapore. Han har tidligere hatt samme posisjon i Innovasjon Norge Tokyo i 8 år, og før det jobbet med energi fra en rekke aspekt, bl. annet ved Institutt for Energiteknikk, Navita/OMX Canada, det japanske atomenergibyrået, Nordpool og DNV GL.
 
Bjørnar Aas
Havneoperasjoner/havneovervåkning i nær digital fremtid.