Close
Tirsdag 25. september 2018 kl. 08:30 - 16:00
Union Scene, Grønland 60, 3045 Drammen
Registreringsfrist:
00.00.0000
Jeg vil gjerne bestille standplass
Forsøk først å finne ditt firma i vår database. Skriv i feltet og søk.
Velg ditt selskap
as
Fant du ikke ditt firma – registrer deg her!
Standplasser
Close
Tirsdag 25. september 2018 kl. 08:30 - 16:00
Union Scene, Grønland 60, 3045 Drammen
Registreringsfrist:
00.00.0000
Jeg vil gjerne delta
Fyll inn feltene og send
meld på
Jeg vil gjerne delta
Student? klikk her
Forsøk først å finne ditt firma i vår database. Skriv i feltet og søk.
Velg ditt selskap
Fant du ikke ditt firma – registrer deg her!
Servering Warning
Kryss av for de som skal delta:
Servering Warning
Close
Tirsdag 25. september 2018
Union Scene, Grønland 60, 3045 Drammen
Registreringsfrist:
00.00.0000
Jeg vil gjerne bestille servering
Forsøk først å finne ditt firma i vår database. Skriv i feltet og søk.
Velg ditt selskap
Fant du ikke ditt firma – registrer deg her!
Kryss av for de som skal delta:
Servering Warning
Benytt muligheten til å bli kjent med den kommende arbeidsgenerasjonen
Benytt muligheten til å bli kjent med den kommende arbeidsgenerasjonen

- få et innblikk i hvordan de tenker, samtidig som du gjør en god jobb for fremtiden.

Tirsdag 25. september 2018 kl. 08:30 - 16:00
Union Scene, Grønland 60, 3045 Drammen

Veileder på innovasjonscamp

Benytt muligheten til å bli kjent med den kommende arbeidsgenerasjonen og få et innblikk i hvordan de tenker, samtidig som du gjør en god jobb for fremtiden.

25. september møtes over 200 studenter i en Innovasjonscamp for helseinnovasjon og teknologi for å finne varer og tjenester som bidrar til et bedre arbeidsmiljø.

 

Studentene kommer fra campusene i Drammen, Kongsberg og Ringerike, og studerer IT, sykepleie, radiografi og optometri ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Vi trenger deg som veiledere fra næringslivet
Vi trenger veiledere fra næringslivet som kan kobles med interne fagpersoner i veilederteam. Deres oppgave er å høre hva studentene har tenkt, komme med innspill og stille de riktige spørsmålene som kan bringe de videre i arbeidet. Studentene oppfordres til å beskrive blant annet: målgruppe, innhold, markedsføring og oppfølging og bruk i arbeidslivet.
Problemstilling m bakgrunn
Hvordan kan løsninger fra innovasjonscamp hjelpe næringsliv/offentlig sektor med følgende:
Dagens arbeidsmarked byr på mange endringer og oppgaver som gir både enkeltindivid og organisasjonen mulighet for utvikling. Det å være i jobb er en viktig del av de fleste sin hverdag og bidrar til et meningsfylt liv. Det å ta aktiv del i et spennende arbeidsliv er lystbetont og utviklende. Samtidig er det mange som i kortere eller lengre perioder opplever stress og ulike plager knyttet til et krevende arbeidsliv. Håndterbart stress er bra for mestring og innovasjon. Utfordringen er om stress blir langvarig. Da kan følelsen av å ikke mestre alle oppgaver føre til utbrenthet. For å unngå for store belastninger både fysisk og psykisk er det viktig med et godt arbeidsmiljø og god tilrettelegging når det er behov for dette. Et helsefremmende arbeidsmiljø bidrar til trivsel, at vi holder oss friske og beholder opplevelse av mestring. Problemstillingen ved årets innovasjonscamp handler nettopp om å finne løsninger som kan bidra til å skape og tilrettelegge for helsefremmende miljøer.

Hvordan vil dere at en fremtidig arbeidsgiver skal ivareta en helsefremmende arbeidshverdag og din helse og hvordan kan dere bidra selv? Hvordan kan digitale løsninger/teknologi bidra til et mer helsefremmende arbeidsmiljø?
 
Interessert?
Ta kontakt med Beate Sand i Næringsforeningen for mer informasjon.
Beate.ryttersveen.sand@nfdr.no
Mob: 951 44 475

Frist: 3. september.