Drammen kommune

Drammen kommune er landets sjuende største kommune. Kommunens visjon – et godt sted å leve – skal nås ved å utvikle tjenester og steder nær innbyggerne med et aktivt deltakerdemokrati, bygge inkluderende fellesskap der alle kan utvikle sine evner og muligheter, og ved å søke nytenkende løsninger for å møte morgendagens utfordringer med utviklingskraft.
Drammen kommune skal være en aktiv og imøtekommende vertskommune, som gjennom god samhandling med omgivelsene legger til rette for vekst, innovasjon og nyetableringer i næringslivet.

Hovedpartnere

Drammens Tidende
Formue
PwC

Partnere

Allegro Kommunikasjonsbyrå
Bane Nor Eiendom
Drammen Havn
Drammen Helsepark
Drammen kommune
Eidos Eiendomsutvikling
NAV Drammen
Norconsult
Showteknikk
Svensson Nøkleby Advokatfirma
Universitetet i Sørøst-Norge
Viken Fiber
WK Entreprenør