Close

Lydia og Harald Lyches Fond

Lychefondet deler årlig ut betydelige midler til sosiale, kulturelle og allmennyttige formål i Drammen og nærmeste omegn.

Utdeling av gaver til allmennyttige formål: Søkere må være fra Drammen eller nærmeste omegn (nabokommunene). Det kan gis støtte til sosiale og kulturelle institusjoner og virksomheter (sykehjem, teater, museer, kirker, kor, korps etc.), frivillige organisasjoner (Røde Kors, speiderbevegelsen, ungdomsorganisasjoner etc.) og forskningsprosjekter. OBS: Det gis ikke støtte til drift.

 

Årlig utdeling p.t. ca kr 2 mill.

Søknadsskjema her.

 

 Søknadsfristen er 1. oktober 2020