Info til utstillere

Vilkår og informasjon til utstillere
Opprigg:
Tirsdag 7. juni kl 12.00 – 20.00.
All innkjøring for rigg skal skje ned fra Haugesgt ved Los Tacos. Når man er ferdig med varetransporten kjører man ut igjen opp ved Jonas B Gundersen.

Nedrigg:
Torsdag 9. juni kl 16:00 – 22:00. Teltet demonteres fredag morgen, alt utstyr derfor være fjernet torsdag kveld.
All innkjøring for rigg skal skje ned fra Haugesgt ved Los Tacos. Når man er ferdig med varetransporten kjører man ut igjen opp ved Jonas B Gundersen.

Utforming av tildelt utstillerplass:
Én utstillerplass er 2 x 2 m. Alle utstillerplasser har bakvegg, enten i form av solid teltvegg eller messevegg. 

Messevegg:
- illustrert med røde streker i kartet under
- høyde: 2,20 m
- støttes oppe av en 50-100 cm bred utstikker på én side (2,2 m høy), som delvis skiller utstillerplassene
- tåler vanlig tape (må fjernes/vaskes bort dersom den etterlater spor). Kan også bruke maskeringstape under annen tape.
- Messeveggene har en metallkant på toppen, over denne kan det hektes lettere markedsmateriell som flagg og plakater med f.eks en krok/bøyle. Alternativt stripses fast til skruer som stikker opp fra metallisten.

Teltvegg:
- illustrert med blå streker i kartet under (teltets yttervegger)
- Solid vegg. Vindu enkelte steder, men alle utstillere skal i hovedsak ha tildekket vegg i bakkant.
- ca 2,95 m høy
- tåler vanlig tape (må fjernes/vaskes bort dersom den etterlater spor). Kan også bruke maskeringstape under annen tape.

Det blir i hovedsak ikke båser, men åpent til sidemann. Plasser er inndelt med markering på gulvet. Utstiller står fritt til å innrede egen utstillerplass.

Ønsker du utendørs utstillerplass? Ta kontakt med Tom Wang (kontaktinfo lenger nede på siden).

Strøm:
Arrangør stiller med tilgang på strøm. Ett strømpunkt pr utstiller for lading av pc, tv-skjerm etc. Husk skjøteledning dersom behov. Ta kontakt dersom du har behov for strøm til mer strømkrevende apparater.

Internett:
Utstillere må bruke medbrakt trådløst nett.

Åpningstider messetelt:
Onsdag 8. juni: 08.30 – 18.00
Torsdag 9. juni: 08.30 – 16.00

Vakthold:
Protect Vakthold & Sikkerhet sørger for døgnbemannet vakthold av konferanse- og utstillerområdet.

Vilkår:
Reservert utstillerplass er bindende, fakturering skjer fortløpende. Ved avmelding etter 1. mai faktureres beløpet i sin helhet.

Ønsker du mer informasjon om utstillerplass?
Ta kontakt med vår markedssjef Tom Wang, tlf 90 63 18 56, e-post tom.wang@nfdr.no. 

Hovedpartnere

Drammens Tidende
Formue
PwC

Partnere

Allegro Kommunikasjonsbyrå
Bane Nor Eiendom
Drammen Havn
Drammen Helsepark
Drammen kommune
Eidos Eiendomsutvikling
NAV Drammen
Norconsult
Showteknikk
Svensson Nøkleby Advokatfirma
Universitetet i Sørøst-Norge
Viken Fiber
WK Entreprenør