Info til utstillere:

Årets utstilling foregår onsdag 7. juni, og har gratis inngang for alle besøkende. Dagen etter blir Innsiktsteltet transformert til faglig og festlig formål, og du som er utstiller på onsdagen har tilgang til både konferansen og festen torsdagen. Husk å holde av begge dagene!
Tildeling av utstillerplass
Påmeldte utstillere vil bli informert om konkret plassering i god tid før arrangementet. Vi etterstreber å imøtekomme ønsker og spesielle behov, slik at alle blir fornøyd med sin plass.
Har du ikke meldt inn spesielle behov ved påmelding (ekstra strøm, behov for utvidet plass etc)? Send en mail til herborg.rasmussen@nfdr.no innen 1. mai.

Utforming av tildelt utstillerplass – tenk kreativt!
Utstillerplassen er ditt utstillingsvindu, og ditt bidrag til å løfte opplevelsen av Innsikt 2023 for de besøkende. Vi ønsker derfor å utfordre dere til å tenke nytt og annerledes når dere nå planlegger utstillingsplassen deres. Målet er å engasjere og aktivisere publikum! Bruk gjerne din samarbeidspartner på kommunikasjon til sparring og kreativ tenkning. Dersom dere ikke har det, kan vår Innsiktspartner Los & Co Drammen bistå med en god partnerpris på idéer til standplass og aktivisering.


Utstillerkart. Endringer i oppsett kan forekomme.

Mål
Én utstillerplass er 3 x (ca)1 m. Det blir i hovedsak ikke båser, men åpent til sidemann. Plasser er inndelt med markering på gulvet.

Alle utstillerplasser har bakvegg, enten i form av teltvegg eller messevegg:
Messevegg:
- Illustrert med røde streker i kartet over
- Høyde: 2,20 m
- Støttes opp av en 50-100 cm bred "utstikkervegg" på én side (2,2 m høy), som delvis skiller utstillerplassene (se røde streker)
- Tåler vanlig tape (må fjernes/vaskes bort dersom den etterlater spor). Kan også bruke maskeringstape under annen tape
- Messeveggene har en metallkant på toppen, over denne kan det hektes lettere markedsmateriell som flagg og plakater med f.eks en krok/bøyle. Alternativt stripses fast til skruer som stikker opp fra metallisten

Teltvegg:
- Illustrert med sorte streker i kartet over (teltets yttervegger)
- Solid vegg. Vindu enkelte steder, men alle utstillere skal i hovedsak ha tildekket vegg i bakkant
- Høyde: ca 2,95 m
- Tåler vanlig tape (må fjernes/vaskes bort dersom den etterlater spor). Kan også bruke maskeringstape under annen tape

Strøm
Arrangør stiller med tilgang på strøm. Ett strømpunkt pr utstiller for lading av pc, tv-skjerm etc. Husk skjøteledning dersom behov. Ta kontakt dersom du har behov for strøm til mer strømkrevende apparater.

Internett
Det er tilgang på trådløs wifi. 

Opprigg
Tirsdag 6. juni kl 12.00 – 20.00.
All innkjøring for rigg skal skje ned fra Haugesgt ved Los Tacos. Når man er ferdig med varetransporten kjører man ut igjen opp ved Jonas B Gundersen.

Nedrigg
Onsdag 7. juni kl 16:00 – 19:00. Teltet rigges om til konferanse etter endt utstilling, alt utstyr må derfor være fjernet innen fristen.
All innkjøring for rigg skal skje ned fra Haugesgt ved Los Tacos. Når man er ferdig med varetransporten kjører man ut igjen opp ved Jonas B Gundersen.

Bemanning utstillerplass
Utstillerplassen må være bemannet kl 10.00 - 16.00 den 7. juni, mens teltet er åpent for besøkende (gratis inngang). 

Vakthold
Døgnbemannet vakthold fra opprigg til arrangementet er slutt.

Vilkår
Reservert utstillerplass er bindende, fakturering skjer fortløpende. Ved avmelding etter 1. mai faktureres beløpet i sin helhet.

Utendørs utstilling
For bestilling av plasskrevende utstilling utendørs (bil etc), kontakt Tom Wang for vilkår og nærmere avtale. Tom.wang@nfdr.no / tlf 906 31 856.

Spørsmål?
Ta kontakt med markedssjef Tom Wang på tom.wang@nfdr.no, 906 31 856, eller prosjektleder Herborg Børve Rasmussen, herborg.rasmussen@nfdr.no, 911 88 071.

Hovedpartnere

Drammens Tidende
Formue
PwC

Partnere

Bane Nor Eiendom
DNB
Drammen Havn
Drammen Helsepark
Drammen kommune
Eidos Eiendomsutvikling
Kirkens bymisjon
Los & Co
NAV Drammen
Norconsult
Showteknikk
Universitetet i Sørøst-Norge
Viken Fiber