Meld deg inn her

Send inn skjema

Derfor bør du bli studentmedlem i Næringsforeningen i Drammensregionen

For kun kr 100,- gis dere studenter adgang til alle våre arrangementer gjennom hele skoleåret som fullverdige medlemmer av Næringsforeningen.

Næringsforeningen har vært næringslivets talerør, kommunenes samarbeidspartner og pressorgan siden 1847.

 

En av våre viktigste oppgaver er å påvirke til at regionens næringsliv får de beste rammebetingelser for å drive sine virksomheter. Når man snakker om næringslivets ramme-betingelser er det mange som tenker på rentenivå, kronekurs, skatte- og avgiftsnivå, konjunktursvigninger, oljefunn og sånt. Hva kan så vi i Næringsforeningen gjøre med det? 

Nesten ingen ting.

 

Men næringslivets rammebetingelser er i dag så mye mer: Veier, kollektivtilgjengelighet, arealer, kommunal saksbehandling, bokvaliteter, kultur- og fritidstilbud, ja til og med barnehagedekning. For ikke å snakke om kompetansetilbud og tilgang på kompetent arbeidskraft. Disse tingene kan vi i næringslivsforeningen påvirke. Og det gjør vi også. Hver eneste dag.

 

Næringsforeningen er også opptatt av å skape arenaer og nettverk mellom våre over 900 bedriftsmedlemmer i Drammensregionen. Derfor arrangerer vi i løpet av året 100 møteplasser hvor beslutningstagere fra næringslivet kan treffe hverandre, enten for faglig påfyll i frokostmøter og seminarer eller i sosiale settinger som VIP gjester under Elvefestivalen f. eks.

 

Å skape nettverk burde også dere studenter være opptatt av. For å bidra til legge til rette for deres fremtidige nettverk, har vi bl.a. et studentmedlemskap for høyskolestudenter. 

 

På denne måten tilbys dere tilgang til næringslivets arenaer hvor dere kan gjøre dere litt bedre kjente med noen av bedriftene i Drammensregionen og lederne av dem. 

 

Vi i næringslivet er like opptatte av å komme i kontakt med dere, som dere forhåpentligvis er opptatt av å komme i kontakt med oss!

Meld deg inn her

Send inn skjema