Generelt om næringsrådene

Næringsrådene er nøytrale og upolitiske foreninger som jobber med utvikling av eksisterende næringsliv og stimulerer til etablering av nye virksomheter. Næringsrådene fungerer som talerør for næringslivet i kommunene og jobber for å fremme næringslivets interesser.

Næringsrådene er viktige aktører i samspillet mellom kommune og næringsliv, og bidrar til å påvirke næringspolitiske prosesser. Næringsrådene er tilknyttet Næringsforeningen i Drammensregionen. Som medlem i ett av næringsrådene får du automatisk medlemskap i Næringsforeningen med tilgang til alle våre arrangement og aktiviteter.


Næringsforeningen bidrar med:

  • Administrasjonsressurser

  • Fasilitering av møter og arrangement

  • Organisasjonserfaring og fagkompetanse

  • Nettverks- og brobygging

  • Markedsføring