NAV Drammen

NAV Drammen gir velferdstjenester til kommunens innbyggere. Våre hovedmål er flere mennesker i arbeid og færre på stønader.  En velfungerende og bærekraftig velferd i vår kommune forutsetter tett og forpliktende kontakt med våre arbeidsgivere og samarbeidspartnere. Vi tilbyr kvalifisert og motivert arbeidskraft, og jobber kontinuerlig med å kvalifisere og rettlede våre brukere mot bransjer med behov for arbeidskraft.
NAV Drammen
Ta kontakt
http://nav.no

Hovedpartnere

Drammens Tidende
Formue
PwC

Partnere

Bane Nor Eiendom
Byen Vår Drammen
DNB
Drammen Havn
Drammen Helsepark
Drammen kommune
Eidos Eiendomsutvikling
Kirkens bymisjon
Los & Co
NAV Drammen
Norconsult
Showteknikk
Universitetet i Sørøst-Norge
Viken Fiber