– Jobber seriøst med å redusere utslippene

06.05.2020
Miljøadvokat Cathrine Hambro (bilde) om Hellefoss Paper – Bokpapirprodusenten Hellefoss Paper jobber seriøst med å redusere utslippene – og har gjort det lenge. Den har vist at den får det til og at den vil gjøre enda mer. Her har EU-direktivet, som kan true bedriftens eksistens, fått en utilsiktet virkning.
Advokat Cathrine Hambro (bilde) vil be om at beslutningen som truer Hellefoss Papers videre drift blir omgjort. Dette er saken: Papirmaskinen på Hellefoss Paper AS i Hokksund produserer 1000 tonn bokpapir hver uke.Fabrikken er den eneste gjenværende bokpapirprodusenten i Norge, en av tre i Europa. Har ca. 80 ansatte.Bedriften er lønnsom, eieren har ikke tatt ut utbytte og vil satse mer.Nå er driften truet av EU-krav fra en annen verden og firkantet tolkning her hjemme.Om to år kan de...