Akuttbistand til lokale bedrifter

17.04.2020
Næringsvekst 2020 skal yte akutt bistand og stimulere de lokale bedriftene til samhold og samarbeid. Samtidig ønsker styringsgruppen for NV2020 å bidra til optimisme og kreativitet.
Næringsvekst 2020, som er et fellesprosjekt mellom Drammen kommune og lokale bedrifter, har besluttet å omdisponere midler fra langsiktig påvirkning på den nasjonale arenaen til skadebegrensende tiltak i lokalt næringsliv. Det unike samarbeidet mellom kommunen og næringslivet er blitt lagt merke til, også utenfor regionen. Nå tar samarbeidspartnere et nytt grep – sammen. Med bakgrunn i Covid-19-pandemien har styringsgruppen vedtatt å omdisponere midler for å yte bistand til ...