Bygging av nye Drammen sykehus – også med regionale bedrifter
Illustrasjon: Vestre Viken HF

Bygging av nye Drammen sykehus – også med regionale bedrifter

02.02.2018
Næringsforeningen har ved flere anledninger sterkt fremholdt ønsket om bruk av regionens bedrifter ved bygging av nye Drammen sykehus. Vi er opptatt av at anbud må gjøres slik at dette ikke øker transaksjonskostnadene ved kontraktsinngåelsene eller svekker grunnlaget for best mulig økonomi.

Det må gjøres på en måte som sikrer både reelle konkurranser om oppdrag og samtidig muliggjør regional SMB-medvirkning f.eks. ved oppsplitting av anbud. Det nye Sykehuset Østfold, som ble åpnet i november 2015 hadde en prislapp på 6,5 milliarder kroner (2009-pris). Ved dette sykehuset ble det i svært begrenset omfang inkludert lokale / regionale virksomheter ved utbyggingen. Næringsforeningen forventer at Sykehusbygg HF tilrettelegger for sterkere regional deltagelse ved bygging av Drammen sykehus.

 

Fredag 2. februar sendte Næringsforeningen følgende brev til Sykehusbygg HF i Oslo – med kopi til Sykehusbygg HF i Trondheim og Helse Sør-Øst RHF på Hamar:

"Bygging av nye Drammen sykehus – også med regionale bedrifter" (pdf)

Illustrasjon: Vestre Viken HF
Bygging av nye Drammen sykehus – også med regionale bedrifter
Illustrasjon: Vestre Viken HF