Delte erfaringer om frivillighet som inngang til arbeidslivet

29.05.2019
For andre gang arrangerte Internasjonale Drammen inspirasjonskveld med deltakere fra regionale frivillige organisasjoner.

Her fikk frivillige fra DNT, Kirkens Bymisjon, Fjell kirke og Norsk Folkehjelp møte med ulike fortellinger om hvordan deltagelse i frivillig organisasjonsarbeid  kan bidra til samfunnsengasjement, nettverksbygging og arbeidserfaring.

 

Fagsjef og frivillig Havva Ince fra DNT Drammen fortalte sine erfaringer fra sitt første møte med frivilligheten i Norge, som etterhvert ble et positivt vendepunkt i hennes liv. Nå jobber hun fulltid for å engasjere andre innvandrere i det.

 

Prosjektkoordinator Hutheil Al Hefel fra Kirkens Bymisjon og frivillig Amina Suliman Alahrachi ved Fjell kirke, som er best kjent i Drammen med sin nydelige syriske mat gjennom Aminas kjøkken, delte sine utfordrende opplevelser som nye i Norge, og den betydelige rollen frivilligheten spilte i deres liv på vei inn i det norske samfunnet og arbeidslivet.

 

Erik Eng, som representerte Norsk Folkehjelps lokallag i Asker og Bærum, fortalte om de mangfoldige inkluderingstiltakene Norsk Folkehjelp utfører og lykkes med gjennom ulike frivillige aktiviteter.

 

Integreringskoordinator Camilla Gunnerud fra Nav Buskerud var også på plass og delte sin innsikt om interkulturell kommunikasjon, og om Navs arbeid på inkluderingsfronten.

 

Kvelden ble avsluttet med meningsutveksling og mingletid - noe som utløste gode samtaler og nye ideer om samarbeid.