John Endsjø - leder Svelvik Næringsråd

"Det er helt uakseptabelt å godta bom uten ny svelvikvei"

13.02.2018
dt.no - MENINGER | John Endsjø - leder Svelvik Næringsråd. "Dagens fylkesvei 319 synes å ha vært en glemt blindtarm der alt annet er utviklet – unntatt veikvalitetene."

Våre etablerte store bedrifter er i dag avhengig av mellom 5 000 og 10 000 trailere i året for å levere og hente varer. Med ny svelviksvei vil transporten kunne gjennomføres med større og færre trailere som igjen vil føre til bedre trafikkmiljø og redusert utslipp av CO₂ og NOx. Ny svelviksvei vil også legge bedre til rette for økt tilflytting av nye innbyggere som igjen vil gi et større og nødvendig grunnlag for en levedyktig lokal handelsvirksomhet i Svelvik sentrum.

 

Kilde: dt.no 13. feb. 2018

 

Les hele saken på dt.no her!

 

 

John Endsjø - leder Svelvik Næringsråd
John Endsjø - leder Svelvik Næringsråd