Drammen Works | "Løfter digitale Drammen videre"

29.11.2018
Husbanken i Drammen jobber aktivt for å sikre teknologisk og digital kompetanse i banken de kommende årene.

Byen er full av bedrifter i kontinuerlig utvikling, som ønsker morgendagens kunnskap velkommen med et økt fokus på digitalisering, teknologi og innovasjon. – Skal vi møte fremtidens krav til innbyggertjenester trenger vi fokus på kontinuerlig utvikling, sier Anders Jørgensen, kontordirektør for digitalisering i Husbanken.

 

Les hele saken på drammenworks.no:

https://drammenworks.no/lofter-digitale-drammen-videre/