Du har trolig sett kampanjen «Vi valgte Drammen»

12.09.2017
12. september, dagen etter Stortingsvalget lanserte Næringsvekst 2020 den første eksterne kampanjen: «Vi valgte Drammen»

Gjennom sterk digital synlighet, dialog i sosiale medier og fire helsider i Aftenposten får omverdenen se Drammen fra næringslivets ståsted, et perspektiv som skal bidra til å synliggjøre byens kvaliteter og næringslivets mange muligheter.

 

Kampanjen setter anslaget for satsningen på regionens næringsliv gjennom å vise frem fire spennende bedrifter som har to viktige ting til felles: De har valgt å etablere seg i Drammen, og de kan ikke tenke seg å drive virksomheten noe annet sted.

 


Drammen Works er «ansikt og stemme» for NV2020. Alle kommunikasjonstiltak som utvikles gjennom Næringsvekst 2020 er signert Drammen Works.

www.drammenworks.no

 


Næringsvekst 2020 har som mål å forsterke prosesser og prosjekter som bidrar til å etablere nye arbeidsplasser i Drammen. Kommunikasjon, koordinering og organisering er prosjektets sentrale virkemidler for å stimulere og støtte tiltak og prosesser som næringslivet selv initierer, deltar i og finansierer. Prosjektet er fireårig, fra 2017-2020.

www.nv2020.no