Du som vet at man ikke topper laget med like spillere

13.05.2020
Mangfoldsprisen er statens utmerkelse til virksomheter som bevisst arbeider med etnisk mangfold og bruk av innvandreres kompetanse. For nettopp når vi er ulike, står vi sterkere sammen.

Både store og små virksomheter, offentlige og private kan foreslås, og hvem som helst kan foreslå.

 

Forslag sendes inn her.

 

FRIST: 24. mai