Etablering av helsehub | Midlertidig oppdragsstilling - Prosjektkoordinator

08.10.2018
Helsehuben etableres nå i høst og er et samarbeid mellom USN, Drammen og Lier kommuner, Norway Health Tech, Næringsforeningen i Drammensregionen, Kongsberg Innovasjon og Buskerud fylkeskommune.