Euler Hermes, nytt medlem i foreningen.

19.03.2020
Euler Hermes er et selskap i Allianz gruppen og er verdens største tilbyder av kredittforsikring med kontorer i 55 land og en felles database med informasjon om 40 millioner bedrifter i inn- og utland. Gjennom vår forsikring tar vi jobben med å vurdere din bedrifts kunders betalingsevne og kredittverdighet, slik at ressurser kan frigis mot… Read more »
Euler Hermes er et selskap i Allianz gruppen og er verdens største tilbyder av kredittforsikring med kontorer i 55 land og en felles database med informasjon om 40 millioner bedrifter i inn- og utland. Gjennom vår forsikring tar vi jobben med å vurdere din bedrifts kunders betalingsevne og kredittverdighet, slik at ressurser kan frigis mot bedriftens hovedutfordringer som marked og rasjonell drift i hverdagen. Kredittforsikring Kredittforsikring er i korthet en forsikring som gir erst...