Flere formuende kvinner vil gi økt mangfold

16.09.2021
En tredjedel av verdens formuer kontrolleres i dag av kvinner. Andelen forventes å øke betydelig de kommende årene. Rådgiverne Cathrine Titlestad Hauge (t.v.) og Camilla Nysæther Nilsen ved Formuesforvaltnings kontor i Drammen tror flere formuende kvinner vil føre til mer mangfold i finansbransjen fremover.
– Finansbransjen har i mange tiår vært dominert av menn – på begge sider av bordet. Nå merker vi at flere og flere kvinner både utmerker seg i næringslivet og går inn i entreprenørrollen. Vi står i tillegg foran en stor bølge av generasjonsskifter, der enorme verdier skal videreføres til neste generasjon. Dette vil føre til flere formuende kvinner fremover, sier Camilla Nysæther Nilsen som er nestleder ved Formuesforvaltnings kontor i Drammen. Sammen med kollega Cathrine...