Forvaltningshuset blir Söderberg & Partners Wealth Management

14.09.2020
Forvaltningshuset skifter navn til Söderberg & Partners Wealth Management. Sammen med vår svenske søstervirksomhet er vi nå Nordens største frittstående formuesforvalter. Sammen har vi ca 250. mrd kroner under rådgivning fordelt på 20.000 kunder.
I januar 2019 inngikk verdipapirforetaket Forvaltningshuset og det nordiske rådgivningsselskap Söderberg & Partners et samarbeid, og Söderberg & Partners ble samtidig aksjonær hos Forvaltningshuset. Söderberg & Partners har i 1. halvår investert ytterligere kapital i Forvaltningshuset og er majoritetsaksjonær i selskapet når selskapet nå i september skifter navn til Söderberg & Partners Wealth Management AS. Selskapet har nå en svært sterk kapitalbase for videre veks...