Fra pottøl til pilotøl på 186 år

09.03.2020
Fra den spede oppstart i 1834, og frem til i dag, har det skjedd store endringer i driften ved Aass Bryggeri. Men det er en ting det ikke rokkes ved, og det er stoltheten av å brygge øl i Drammen.
Tekst og foto: Tom Wang Det er mye historie i kontorlokalene hos Aass Bryggeri, hvor daglig leder Christian Aass (bildet) tar imot Vikenvest.no, magasinet til Næringsforeningen. Vi har utfordret Christian til å gi oss noen tanker om det være leder av Aass Bryggeri med de muligheter og utfordringer det innebærer, samt hans tanker om fremtidig bryggeridrift. – Vi går rett på sak Christian Aass, hva er den største endringen du har observert siden du gikk inn i driften? Aass...