Full støtte til Internasjonale Drammen i 2018 og 2019
Leder av Hovedutvalget Hanne Lisa Matt (MDG) og nesteleder Anders Wengen (V) gav full støtte til videreføring av prosjektet, sammen med prosjektleder Trond Johansen

Full støtte til Internasjonale Drammen i 2018 og 2019

30.11.2017
Buskerud fylkeskommune vedtok onsdag 29. november enstemmig videre støtte til Internasjonale Drammen.

Drammen kommune vedtok også enstemmig allerede tirsdag kveld videre støtte. Begge skal bidra med kr 200.000 hvert av årene. Tidligere har allerede NAV gitt sitt bidrag. Ekstra hyggelig for prosjketet at alle partier nå ser nytten av dette arbeidet som Næringslivet ønsker å videreføre. 


 

Fra saksfremlegget i Buskerud fylkeskommune:

 

Internasjonale Drammen

 

Utviklingssjefens vurdering er at Internasjonale Drammen har kommet godt i gang og at partnerskapet i prosjektet, med NAV, Drammen Kommune og næringslivet i Drammen, er svært verdifullt.

 

Utviklingssjefen vil også legge vekt på at prosjektet har med næringslivet i Drammen og regionen som finansieringskilde i prosjektet.

 

Prosjektet har like stor privat som offentlig finansiering. Det er samsvar mellom målsettingene i Internasjonale Drammen og målet i Regional Plan for verdiskaping og næringsutvikling om å ta ut potensialet i den mangfoldige befolkningen i regionen.

 

Befolkningen i Drammensregionen har en av Norges høyeste andeler med innvandrerbakgrunn, og det er en sentral målsetting å øke yrkesdeltakelsen her. Utviklingssjefen mener at prosjektet har etablert gode resultater i form av partnerskap, synlighet og hovedmål (å få flere med innvandrerbakgrunn i jobb), og anbefaler at prosjektet videreføres i 2018 og 2019 med støtte fra Buskerud Fylkeskommune.

Leder av Hovedutvalget Hanne Lisa Matt (MDG) og nesteleder Anders Wengen (V) gav full støtte til videreføring av prosjektet, sammen med prosjektleder Trond Johansen
Full støtte til Internasjonale Drammen i 2018 og 2019
Leder av Hovedutvalget Hanne Lisa Matt (MDG) og nesteleder Anders Wengen (V) gav full støtte til videreføring av prosjektet, sammen med prosjektleder Trond Johansen