Godstransport opprettholdes

18.03.2020
Godstrafikken over Drammen havn fortsetter som før, og Drammen tollsted vil også fortsette driften. Samtidig er det nå fokus på hvordan skip og havner skal forholde seg ved mistanke om korona-smitte.
Restriksjonene, som statsminister Erna Solberg gikk ut og varslet om lørdag 14. mars, handler i all hovedsak om persontrafikk.   Det betyr at godstransporten over Drammen havn kan fortsette som før, men det kan imidlertid bli gitt restriksjoner for bevegelsesfrihet for personell på kjøretøy og fartøy. Også Drammen tollsted vil så langt som mulig opprettholde kapasiteten i vare-ekspedisjon og mulighetene for kontroll av vareflyten.  Les mer her: Pressemelding fra Samf...