Hvem fortjener Byutviklingsprisen 2024?

02.05.2024
6. juni skal Byutviklingsprisen deles ut for første gang. Nå kan du foreslå kandidater.
Byutviklingsprisen er opprettet for å løfte frem positive trekk og historier for å inspirere og øke kunnskapen om hva som skaper en god byutvikling. Juryen er gitt et relativt åpent mandat. Prisen kan gå til enkeltmennesker, institusjoner eller bedrifter. Den kan gå til synlige og ikke-synlige byutviklingsgrep. Juryen kan også velge å dele ut hederlig omtale. «Vi er glade for at institusjonene våre, Universitetet og Drammen kommune, ser verdien av å bruke tid og ressurser på å ...