I LIVEstudio – Bred enighet; E134 må fullføres

26.05.2020
Fullføring av E134 fra Kongsberg til E6 tvers under Oslofjorden har absolutt førsteprioritet blant samferdselsprosjekter i Drammensregionen. Det slo Arne Nævra fra SV fast i Næringsforeningens LIVEstudio tirsdag 26. mai.
Se sendingen i sin helhet nede i artikkelen Nævra er eneste representant fra Buskerud i Transport- og kommunikasjons-komiteen på Stortinget. Han kjenner regionen godt – bosatt på Lierskogen, opprinnelig fra Øvre Eiker. – Det er en katastrofe at det passerer 18 000 biler i døgnet forbi boligstrøkene på Lahell på den smale vegen der uttalte Arne Nævra. – SV er kjent som jernbanepartiet – og det er det mange gode grunner for, sa han. Transport på bane er altfor...