Invitasjon fra Politihøgskolen i Stavern

19.05.2017
"Sliter din kommune, bomiljø, offentlige- eller private virksomhet med kriminalitet eller andre uønskede hendelser som berører politiets virkefelt? Avgangsstudentene ved Politihøgskolen i Stavern ønsker i høst å tilby sin kompetanse innen forebyggende politiarbeid."

"For at vi skal kunne jobbe med deres problemstilling, er vi avhengig av at det sendes inn en beskrivelse av situasjonen og utfordringen dere står ovenfor. Det er en forutsetning at utfordringene berører politiets virksomhetsområde og at det er ønskelig å gjøre noe med dette etter at prosjektgruppa har levert sin rapport. Dere må i prosjektperioden (uke 38-45) ha en kontaktperson tilgjengelig for å svare på spørsmål fra prosjektgruppa. I starten av juni vurderer vi prosjektbeskrivelsene, og velger ut de mest egnede til å jobbe videre med. Prosjektrapporten er ikke ment som en erstatning for samarbeidet med det lokale politiet."

 

Les hele invitasjonen HER

 

Ved spørsmål, ta kontakt med:

Inger Sofie Heieraas, Politioverbetjent

Politihøgskolen

Bachelor Stavern

 

Telefon: (+47) 33 20 60 15

E-post: inger.sofie.heieraas@phs.no